Nabór na stanowisko Starszego Księgowego

Nabór na stanowisko Starszego Księgowego

01/07/2019 14:30 przez Katarzyna Rawska Aktualności

Białostocki Park Naukowo-Technologiczny poszukuje osoby na stanowisko Starszego Księgowego do obsługi finansowo-księgowej nowoutworzonych spółek kapitałowych, inkubowanych w ramach projektu pn. „Platforma startowa dla nowych pomysłów – Hub of Talents 2”.

Warunki pracy na stanowisku:

 • Umowa o pracę w wymiarze 1/1 etatu na czas określony do 6 miesięcy z perspektywą zawarcia kolejnej umowy na czas określony nie dłużej jednak niż do końca trwania projektu (30 września 2023 r.), z wynagrodzeniem brutto za 1 etat w przedziale 3200,00 - 4100,00 zł brutto, w tym wynagrodzenie zasadnicze i pozostałe składniki wynagrodzenia;
 • Praca biurowa;
 • Praca przy komputerze;  
 • Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.   

Ogólny zakres zadań na stanowisku pracy:

Prowadzenie gospodarki finansowej i rachunkowości nowoutworzonych spółek kapitałowych, inkubowanych w ramach projektu, a także obsługa kadrowa, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, w szczególności:


 • prowadzenie rachunkowości spółek zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • obsługa finansowo-księgowa, prowadzenie księgowości spółek;
 • prowadzenie rozliczeń podatku od towarów i usług;
 • sporządzanie miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT oraz deklaracji VAT UE;
 • miesięczne lub kwartalne rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych CIT;
 • miesięczne rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych PIT;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatkowych;
 • reprezentowanie podatnika w trakcie kontroli podatkowych oraz współpraca z urzędami skarbowymi;
 • doradztwo podatkowe;
 • obsługa kadrowa;
 • naliczanie wynagrodzeń i ich rozliczenia;
 • prowadzenie rozliczeń z ZUS za pośrednictwem programu Płatnik.

Więcej informacji o rekrutacji TUTAJ