Postępowania

Usługa obejmująca opracowanie standardów egzaminacyjnych i nowoczesnych zasobów edukacyjnych oraz opinii merytorycznych i dydaktycznych do kursu umiejętności z zakresu przedsiębiorczości w ramach projektu „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”

Zamówienia publiczne Konkursy i ogłoszenia 03/01/2018 12:25

Usługa obejmująca opracowanie standardów egzaminacyjnych i nowoczesnych zasobów edukacyjnych oraz opinii merytorycznych i dydaktycznych do kursu umiejętności z zakresu przedsiębiorczości w ramach projektu „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”

więcej