Postępowania

Przebudowa i modyfikacje układu pomiarowo-rozliczeniowego z akwizycją danych dla pomieszczeń Laboratorium Innowacyjnego w celu umożliwienia rozliczenia faktycznie zużytej przez Laboratorium energii elektrycznej

Zamówienia publiczne 21/05/2018 13:40

Przedmiot zamówienia: Przebudowa i modyfikacje układu pomiarowo-rozliczeniowego z akwizycją danych dla pomieszczeń Laboratorium Innowacyjnego w celu umożliwienia rozliczenia faktycznie zużytej przez Laboratorium energii elektrycznej

więcej