Postępowania

Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora w Dziale Rozwoju.

Konkursy i ogłoszenia 16/04/2019 08:06

Dyrektor Białostockiego Parku Naukowo–Technologicznego ogłasza nabór na stanowisko: inspektora w Dziale Rozwoju - koordynatora lokalnego subregionu suwalskiego - w ramach projektu pn. „Platforma startowa dla nowych pomysłów – Hub of Talents 2”, nr projektu POPW.01.01.01-20-0001/18 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (POPW).

więcej