Postępowania

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Starszego Księgowego

Konkursy i ogłoszenia 05/06/2019 09:51

Dyrektor Białostockiego Parku Naukowo–Technologicznego ogłasza nabór na stanowisko:Starszego Księgowego do obsługi finansowo-księgowej nowoutworzonych spółek kapitałowych, inkubowanych w ramach projektu pn. „Platforma startowa dla nowych pomysłów – Hub of Talents 2” nr projektu POPW.01.01.01-20-0001/18 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (POPW).

więcej