Postępowania

Remont dachu w związku ze stale powtarzającymi się przeciekami na części niskiej budynku Inkubatora Technologicznego i Administracji - etap pierwszy: przygotowanie do działań naprawczych, usunięcie warstwy kruszywa kamiennego

Zamówienia publiczne 14/11/2018 14:08

Przedmiot zamówienia: Remont dachu w związku ze stale powtarzającymi się przeciekami na części niskiej budynku Inkubatora Technologicznego i Administracji - etap pierwszy: przygotowanie do działań naprawczych, usunięcie warstwy kruszywa kamiennego

więcej