Wynajem powierzchni w BPN-T

Wynajem powierzchni w BPN-T

Wynajem biur - Firmy istniejące na rynku do 3 lat - startupy


Wynajem powierzchni biurowych dla osób, które dopiero rozpoczynają własną działalność gospodarczą, a także dla tych, których firma istnieje na rynku nie dłużej niż 3 lata.


Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku aplikacyjnego, a następnie prezentacja pomysłu przed komisją opiniującą BPN-T i uzyskanie oceny merytorycznej aplikacji. Na pozytywną ocenę największy wpływ ma innowacyjność oraz potencjał komercyjny przedsięwzięcia, a także działalność w ramach preferowanych branż, współpraca z uczelniami i BPN-T.

Cennik 


Podmioty uprawnione do otrzymania 

pomocy de minimis mogą liczyć na zniżki 

w stawce bazowej czynszu.

Sprawdź

Rekrutacja


Jak wygląda procedura rekrutacyjna? Jakie dokumenty należy złożyć aplikując o wynajęcie powierzchni w BPN-T.

Sprawdź

Wynajem biur- Firmy istniejące na rynku powyżej 3 lat


Wynajem powierzchni biurowych dla osób, których firma istnieje na rynku powyżej 3 lat.


Procedura aplikacyjna jest taka sama jak w przypadku firm istniejących na rynku do 3 lat, natomiast na ocenę merytoryczną aplikacji największy wpływ będzie miał innowacyjny charakter przedsięwzięcia, potencjał rozwojowy, działalność w preferowanych branżach, pozytywny wpływ na wzmocnienie lokalnej gospodarki, a także współpraca ze środowiskiem naukowym i wpływ na polityki horyzontalne UE (równe szanse, ochrona środowiska, społeczeństwo informacyjne, konkurencja, efektywność energetyczna, zatrudnienie).

Cennik 


Cennik wynajmu powierzchni biurowej 

w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym

Sprawdź

Rekrutacja


Jak wygląda procedura rekrutacyjna? Jakie dokumenty należy złożyć aplikując o wynajęcie powierzchni w BPN-T.

Sprawdź

Powierzchnie laboratoryjne w CT


Cennik wynajmu powierzchni laboratoryjnej w Centrum Technologicznym

Miesięczna stawka bazowa czynszu wynosi 34,00 zł/mkw. netto

Miesięczna stawka opłat eksploatacyjnych wynosi 14/mkw. netto + opłaty za media według zużycia, lub 17,00 zł/mkw. netto przy braku podliczników


Podwyższona stawka opłat eksploatacyjnych wynosi 24,00 zł/mkw. netto

Podwyższona stawka opłat eksploatacyjnych dotyczy lokatorów, których poziom zatrudnienia przekroczył limit użytkowników danej powierzchni (tj. 5 mkw. os.)

Powierzchnie pomocnicze w CT


Cennik wynajmu powierzchni pomocniczych (magazynowych, warsztatowych, zaplecza techniczne, etc.) w Centrum Technologicznym

Miesięczna stawka bazowa czynszu wynosi 14,00 zł/mkw. netto

Miesięczna stawka opłat eksploatacyjnych wynosi 14/mkw. netto + opłaty za media według zużycia, lub 17,00 zł/mkw. netto przy braku podliczników