O nas

O nas

Białostocki Park Naukowo-Technologiczny to przestrzeń otwarta nie tylko na przedsiębiorców, naukowców, pasjonatów nowych technologii i idei, ale także białostoczan i mieszkańców regionu w każdym wieku, przyczyniających się swoimi talentami i odkryciami do zwiększenia atrakcyjności miasta Białystok. To największa w regionie społeczność startupowa.


Uprawiamy Innowacje. Naturalnie.

Misja BPN-T


Naszym celem jest tworzenie infrastruktury sprzyjającej zwiększeniu innowacji pośród lokalnych i regionalnych przedsiębiorstw oraz zwiększenie atrakcyjności miasta dla pozyskania inwestycji opartych na nowoczesnych technologiach.

Białostocki Park Naukowo-Technologiczny posiada akredytację Ośrodka Innowacji w ramach usług doradczych w zakresie innowacji oraz usług wsparcia innowacji wykorzystywanych w działaniach realizowanych w ramach funduszy europejskich na lata 2014-2020. Akredytacja została przyznana przez ministra rozwoju i technologii.

Zajmujemy się także:

 • wzmocnieniem potencjału intelektualnego miasta i regionu poprzez zatrzymanie odpływu wykształconej kadry,

 • stworzeniem nowych miejsc pracy na terenie BPN-T i poprawą sytuacji na lokalnym rynku pracy,

 • wykorzystaniem potencjału gospodarczego Miasta Białystok,

 • inicjowaniem współpracy międzynarodowej,

 • tworzeniem ram organizacyjnych dla współpracy przedsiębiorstw z ośrodkami naukowymi i środowiskiem akademickim w regionie,

 • wspieraniem komercjalizacji wiedzy z badań naukowych,

 • inicjowaniem i usprawnianiem transferu technologii,

 • tworzeniem nowych przedsiębiorstw oraz wsparciem działalności MŚP poprzez szkolenia, doradztwo oraz ułatwianie dostępu do źródeł finansowania,

 • stymulacją działań zmierzających do generowania innowacji.

Nasze główne zadania to:

 • inkubowanie firm rozpoczynających działalność (startupy) i zapewnienie usług wsparcia dla firm innowacyjnych,
 • aktywizowanie współpracy przedsiębiorstw ze środowiskiem naukowo–badawczym,
 • wynajem powierzchni biurowej, usługowej i laboratoryjnej dla rozwijających się przedsiębiorstw oraz jednostek naukowo–badawczych po preferencyjnych cenach,
 • zarządzanie terenami inwestycyjnymi,
 • pozyskiwanie inwestorów.

Informacja o BPN-T: tekst odczytywalny maszynowo

 • Tekst odczytywalny maszynowo: BPN-T