Informacja dla osób z niepełnosprawnościami

Informacja dla osób z niepełnosprawnościami

Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących


W Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym wyznaczono koordynatora ds. dostępności. Dane kontaktowe do koordynatora znajdują się w linku.


Aby skutecznie komunikować się z naszą instytucją osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą: 


 • napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Białostocki Park Naukowo-Technologiczny ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok,
 • wysłać e-maila na adres: bpnt@bpnt.bialystok.pl
 • skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 85 733 39 55,
 • skontaktować się osobiście w godzinach pracy Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego: 7:30 - 15:30
 • wysłać wiadomość SMS/ MMS na numer telefonu +48 534 653 001

Informacja dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób starszych


Budynki przy ul. Żurawiej 71 i Żurawiej 71A są dostępne architektonicznie:


 • na parkingach przy budynkach zapewnione są miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych,
 • w budynkach drzwi wejściowe i korytarze umożliwiają swobodny poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich,
 • sale konferencyjne są dostępne dla osób z ograniczeniami mobilności,
 • na parterach w obu budynkach znajdują się toalety spełniające kryteria dostępności.

Informacja dla osób niewidzących lub słabowidzących


Budynki przy ul. Żurawiej 71 i Żurawiej 71A:

 • do dyspozycji osób niewidzących lub słabowidzących są windy z przyciskami na panelu sterowania z oznaczeniami w alfabecie Braille’a,
 • korytarze są szerokie i w miarę możliwości pozbawione są większych przeszkód,
 • przy wejściach do obu budynków zlokalizowane są recepcje, w których można uzyskać głosową informację o rozkładzie budynków.