Tereny inwestycyjne

Tereny inwestycyjne

Białostocki Park Naukowo - Technologiczny dysponował w pełni uzbrojonymi terenami inwestycyjnymi o łącznej pow. ok 23,1 ha. Wszystkie zostały sprzedane w trybie przetargu przedsiębiorcom deklarującym prowadzenie działalności innowacyjnej w ramach inwestycji zrealizowanych na zakupionych terenach.


Kluczowym aspektem był stopień innowacyjności przedsięwzięcia potencjalnego inwestora, ponieważ do udziału w postępowaniu przetargowym były dopuszczone wyłącznie te firmy, które uzyskały co najmniej 50% maksymalnej wartości punktów w procesie oceny stopnia ich innowacyjności.

Tereny inwestycyjne objęte były Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną. Przedsiębiorca, który nabył tereny inwestycyjne mógł wystąpić o zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie Podstrefy Białystok Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.