Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 3

Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 3

Hub of Talents 3 to profesjonalny program inkubacji startupów, który wspiera osoby z pomysłem na innowacyjny produkt lub usługę. Liderem projektu jest Białostocki Park Naukowo-Technologiczny.

Projekt Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 3 współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027. Priorytet FEPW.01 Przedsiębiorczość i Innowacje. Działanie FEPW.01.01 Platformy startowe dla nowych pomysłów. Komponent I Inkubacja – rozwój nowego pomysłu biznesowego.

Projekt Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 3 współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027. Priorytet FEPW.01 Przedsiębiorczość i Innowacje. Działanie FEPW.01.01 Platformy startowe dla nowych pomysłów. Komponent I Inkubacja – rozwój nowego pomysłu biznesowego.

O projekcie

 • W ramach projektu zrealizujesz szyty na miarę program inkubacji trwający ok. 6 miesięcy. Planowanych jest 6 takich cykli inkubacji.
 • Otrzymasz swojego Managera Inkubacji, pod skrzydłem którego będziesz realizował Indywidualny Plan Inkubacji obejmujący dwa rodzaje usług: podstawowe i specjalistyczne oraz granty.
 • W razie potrzeby będziesz mógł/mogła skorzystać z powierzchni biurowej do rozwoju startupu w Białymstoku, Łomży lub Suwałkach.
 • Usługi podstawowe: obsługa prawna, księgowa, a także wsparcie marketingowe w zakresie opracowania elementów identyfikacji wizualnej oraz strategii marketingowej.
 • Usługi specjalistyczne: będziesz mógł otrzymać usługi indywidualne, dostosowane do specyficznych potrzeb biznesowych, bądź technologicznych Twojego startupu. Usługi te nie są ograniczone zamkniętym katalogiem (lista usług poniżej).
 • Granty: w przypadku braku możliwości wyświadczenia na rzecz inkubowanego startupu specjalistycznej usługi przez Partnerów projektu, startup będzie mógł ubiegać się o grant w maks. wysokości 60 tys. zł na rozwój swojego pomysłu.
 • Prace nad rozwojem pomysłu są prowadzone według metodologii Customer Development, Lean Startup bądź Design Thinking.
 • Efektem procesu inkubacji powinien być zweryfikowany rynkowo MVP (minimalna wersja produktu) i skalowalny model biznesowy przedsięwzięcia.
 • Każdą rundę inkubacji kończy Demo Day, podczas którego eksperci, w tym przedstawiciele funduszy kapitałowych, oceniają startupy m.in. pod względem osiągniętego w trakcie inkubacji postępu, kompetencji zespołu, potencjału rynkowego.
 • Do udziału w procesie inkubacji zostanie zaproszonych 150 technologicznych startupów (po 25 na każdy cykl inkubacji).
 • Czas realizacji projektu: 36 miesięcy

Kto może aplikować?

 • Osoby fizyczne z pomysłami na innowacyjny co najmniej w skali kraju produkt lub usługę, gotowe do założenia i rozwijania własnego startupu w Polsce Wschodniej.
 • Co ważne pomysł ten nie może być przedmiotem już prowadzonej działalności gospodarczej, nie bierze udziału w aplikacji do innej Platformy startowej i nie jest objęty przez nią wsparciem.
 • Do Hub of Talents 3 przyjmujemy pomysły z wszystkich branż, ale jeżeli Twój pomysł jest z branży metalowo-maszynowej to w procesie rekrutacji zyskujesz 1 pkt więcej.

- NABÓR DO 1 CYKLU INKUBACJI -
1 - 22 MAJA 2024

APLIKUJ

Wniosek rekrutacyjny wypełnia się w Lokalnym Systemie Informatycznym na stronie PARP.
Dowiedz się więcej o procesie aplikacji (kliknij)

Cel projektu

 • Stworzenie korzystnych warunków dla powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw, poprzez realizację profesjonalnego programu inkubacji startupów.

Efekty projektu

 • Co najmniej 150 nowoutworzonych innowacyjnych, technologicznych startupów.

Wartość projektu: 23 714 643,70 zł

Kwota dofinansowania: 22 312 850,00 zł

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Dlaczego warto aplikować do Hub of Talents 3

 • Znajdziesz się pod skrzydłem Platformy startowej z wieloletnim doświadczeniem we wspieraniu startupów - w dwóch poprzednich edycjach projekt Hub of Talents wsparł ponad 300 technologicznych spółek.
 • Uczestnicząc w projekcie rozwijasz swój pomysł pod opieką managera inkubacji i dedykowanych ekspertów. Otrzymujesz dostęp do wiedzy, usług, a w konsekwencji wychodzisz ze zweryfikowanym rynkowo modelem biznesowym oraz MVP (produkt o minimalnej funkcjonalności).
 • Do Hub of Talents 3 przyjmujemy pomysły z wszystkich branż, ale jeżeli Twój pomysł jest z branży metalowo-maszynowej to w procesie rekrutacji zyskujesz 1 pkt więcej.
 • Po zakończeniu inkubacji maksymalnie 70% startupów otrzyma pozytywny raport uprawniający do ubiegania się o bezzwrotne wsparcie PARP w wysokości do 600 tys. zł (komponent IIA: Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupu), z przeznaczeniem na dalszy rozwój działalności i wejście z produktem na rynek (pierwsza sprzedaż). 
 • Po skorzystaniu z komponentu IIa przedsięwzięcia o kluczowym potencjale, wymagające zaangażowania znacznych środków i dłuższego okresu realizacji, mają możliwość uzyskania wsparcia z PARP na dalszy rozwój działalności w wysokości do 3 mln zł (komponent IIB),

Lider projektu

Miasto Białystok – Białostocki Park Naukowo-Technologiczny.

Partnerzy projektu

Profesjonalne wsparcie gwarantują partnerzy projektu:

 • Effective Sp. z o.o.
 • Fundacja Nowych Technologii
 • Infini Seed Sp. z o.o.
 • Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej sp. z o.o.
 • MICHAŁ JURCZUK GoodSoft
 • Park Naukowo - Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach sp. z o.o.
 • Park Przemysłowy Łomża sp. z o. o.
 • Politechnika Białostocka

Usługi specjalistyczne oferowane przez Platformę startową Hub of Talents 3:

 • modelowanie 3D oraz druk 3D, 
 • projektowanie makiet klikanych UX/UI aplikacji, 
 • w zakresie IT/ICT, 
 • dedykowane startupom z branży metalowo-maszynowej, 
 • badania i analizy rynkowe, 
 • strategie biznesowe, 
 • dokumentacja RODO, 
 • uzyskanie ochrony praw własności przemysłowej, 
 • warsztaty w zakresie wystąpień publicznych, przygotowania prezentacji na sesje pitchingowe oraz z zakresu team buildingu, 
 • indywidualne szkolenia i doradztwo w zakresie internacjonalizacji, 
 • szkolenia ze strategii ochrony IP, 
 • szkolenia z zakresu źródeł finansowania, 
 • szkolenia z zakresu strategii kadrowej/ rozwoju zasobów ludzkich/ optymalnej struktury organizacyjnej,
 • szkolenia z obszaru sprzedaży i negocjacji

Social media Hub of Talents 3

Sprawdź najczęściej zadawane pytania dot. Hub of Talents 3.

Pliki do pobrania

 • REGULAMIN HUB OF TALENTS 3

 • REGULAMIN HUB OF TALENTS 3 -ZAŁĄCZNIK NR 1- UMOWA INKUBACYJNA

 • REGULAMIN HUB OF TALENTS 3 - ZAŁĄCZNIK NR 2 - Harmonogram naboru oceny i inkubacji

 • REGULAMIN HUB OF TALENTS 3 -ZAŁĄCZNIK NR 3 - REGULAMIN UDZIELANIA GRANTÓW

 • UMOWA inkubacyjna Hot3 - Załącznik nr 1 - Zgoda na przetwarzanie danych

 • UMOWA inkubacyjna Hot3 - Załącznik nr 2 - Plan Indywidualnego Programu Inkubacji przedsiębiorstwa-typu-startup.pdf

 • Regulamin udzielania grantów - Załącznik nr 1 - Wzór wniosku o udzielenie grantu

 • Regulamin udzielania grantów - Załącznik nr 2 - Wzór umowy grantowej

 • Regulamin udzielania grantów - Załącznik nr 3 - Wzór wniosku o wypłatę grantu

 • Regulamin udzielania grantów - Załącznik nr 4 - Wzór weksla in blanco

 • Regulamin udzielania grantów - Załącznik nr 5 - Wzór_Deklaracja_wekslowa