Epi-Centrum Nauki

Epi-Centrum Nauki

Epi-Centrum Nauki to przestrzeń, która powstanie na terenie Stadionu Miejskiego w Białymstoku. Centrum skierowane jest do wszystkich zainteresowanych światem nauki i techniki. 

Projekt „Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w Białymstoku” otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020,  Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. 


Beneficjentem projektu jest Miasto Białystok, a jego realizatorem Białostocki Park Naukowo-Technologiczny.

Cel projektu: wspieranie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (BOF) poprzez utworzenie w Białymstoku ośrodka popularyzującego naukę i innowacje, umożliwiającego rozwój myśli technicznej oraz świadczenie usług dydaktycznych wykorzystujących nowe technologie.


  • Całkowita wartość projektu: 25,4 mln zł
  • Dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego: 17,4 mln zł

Centrum powstanie na terenie Stadionu Miejskiego w Białymstoku, zajmując ponad 3200 metrów kwadratowych, w których znajdzie się kilkadziesiąt stanowisk doświadczalnych i 4 laboratoria tematyczne, podzielone będzie na dwie strefy


  • Strefę juniora, projektowaną z myślą o dzieciach w wieku 3-10 lat, w której nieprzeciętni animatorzy: Zmysłek i Majka Pytajka wprowadzać będą dzieci między innymi w świat robotyki, energii wody, budownictwa, czy anatomii człowieka.
  • Strefę wystawy głównej, skierowaną do młodzieży i dorosłych, gdzie będą mogli uczestniczyć w indywidualnych doświadczeniach, grach zespołowych i zajęciach laboratoryjnych m.in. z elektromotoryki, robotyki i energetyki. Odwiedzający będą mogli eksperymentować, uczyć się poprzez zabawę mając do dyspozycji ponad 70 stanowisk doświadczalnych.

Najmłodszym w odkrywaniu świata nauki pomogą Zmysłek i Majka Pytajka. Ci bajkowi przewodnicy oprowadzą dzieci po wszystkich stanowiskach, powiedzą jak z nich korzystać i zaszczepią w dzieciach pozytywne skojarzenia z nauką. Ich zadaniem będzie rozbudzanie w dzieciach ciekawości i dociekliwości, a także wytłumaczenie w przystępny sposób, nieraz skomplikowanych zjawisk i pojęć.


Epi-Centrum Nauki ma zachęcać do zgłębiania wiedzy o rządzących światem prawach fizyki, rozbudzać zainteresowanie naukami ścisłymi, technicznymi i przyrodniczymi. Zajęcia laboratoryjne będą prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, będą też wspierać programy edukacyjne realizowane przez przedszkola i szkoły.