Epi-Centrum Nauki

Epi-Centrum Nauki

To wyjątkowe i pasjonujące miejsce, w którym nauka spotyka się z zabawą, aby rozbudzać Waszą kreatywność i ciekawość świata. Wchodząc do Epi-Centrum, przenosicie się w świat, w którym nuda nie istnieje. Doświadczenia, eksperymenty, nowoczesne technologie, warsztaty – tutaj ciągle coś się dzieje! Poszczególne strefy zostały tak zaprojektowane, aby każdy znalazł coś dla siebie – od malucha, przez nastolatka, po dorosłego. Na naukę nigdy nie jest za późno… ani za wcześnie!

Projekt „Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w Białymstoku” otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020,  Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. 


Beneficjentem projektu jest Miasto Białystok, a jego realizatorem Białostocki Park Naukowo-Technologiczny.

Cel projektu: wspieranie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (BOF) poprzez utworzenie w Białymstoku ośrodka popularyzującego naukę i innowacje, umożliwiającego rozwój myśli technicznej oraz świadczenie usług dydaktycznych wykorzystujących nowe technologie.


  • Całkowita wartość projektu: 25,4 mln zł
  • Dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego: 17,4 mln zł

Epi-Centrum Nauki składa się z 2 odrębnych stref, które zlokalizowane są obok siebie, ale dysponują oddzielnymi wejściami. 


  • Strefa Małego Odkrywcy – kolorowa przestrzeń edukacyjna o powierzchni blisko 600 m2. Tu na zwiedzających czekają przewodnicy – Zmysłek i Majka Pytajka. Miejsce to przeznaczone jest przede wszystkim dla dzieci w wieku od 3 do 10 lat, czyli przedszkolaków i uczniów młodszych klas szkoły podstawowej. W Strefie Małego Odkrywcy znajduje się pięć obszarów tematycznych: Poznawanie i wiedza, Poznaj swoje ciało, Technika, Świat budownictwa, Energia wody oraz Laboratorium Małego Odkrywcy (LABBAR). Wszystkie doświadczenia i zabawy dostosowane są do możliwości dziecięcego spostrzegania, a przez to dają maluchom możliwość poznawania świata nauki.
  • Wystawa Główna to uniwersalna przestrzeń poznawcza, w której każdy, bez względu na wiek, znajdzie coś dla siebie: mali i duzi, dzieci i dorośli, uczniowie i nauczyciele. Wystawa Główna obejmuje powierzchnię 2 670 m2, czyli tyle, ile 50 klas szkolnych. Na jej terenie znajduje się niemal 100 stanowisk doświadczalnych. Nie ma tam ustalonych tras zwiedzania, dzięki czemu każdy może samodzielnie decydować, jaką ścieżką i w jakim tempie będzie się poruszał

Epi-Centrum Nauki ma zachęcać do zgłębiania wiedzy o rządzących światem prawach fizyki, rozbudzać zainteresowanie naukami ścisłymi, technicznymi i przyrodniczymi. Zajęcia laboratoryjne będą prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, będą też wspierać programy edukacyjne realizowane przez przedszkola i szkoły.