Platforma startowa Hub of Talents 2

Platforma startowa Hub of Talents 2

„Hub of Talents 2” wspiera osoby z pomysłem na innowacyjny biznes. Białostocki Park Naukowo-Technologiczny jest realizatorem projektu.

Nazwa projektu

 • Platforma startowa dla nowych pomysłów – Hub of Talents 2

Cel projektu

 • Stworzenie na obszarze woj. podlaskiego korzystnych warunków dla powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw, poprzez realizację profesjonalnego programu inkubacji startupów.

Planowane efekty

 • Stworzenie warunków sprzyjających zakładaniu i rozwijaniu innowacyjnych i technologicznych startupów w Polsce Wschodniej. W szczególności co najmniej 200 z 270 pomysłów biznesowych objętych programem inkubacji przekształconych zostanie w produkty/usługi, gotowe do wejścia na rynek i otrzyma rekomendację do poddziałania 1.1.2POPW

Wartość projektu: 22 263 945 zł

Dofinansowanie z UE: 21 752 045 zł

O projekcie

W ramach projektu zrealizujesz indywidualny program inkubacji trwający maksymalnie 8 miesięcy. Otrzymasz wsparcie obejmujące dwa rodzaje usług: podstawowe oraz specjalistyczne.

 

Usługi podstawowe polegają m.in. na zapewnieniu powierzchni do pracy, obsłudze prawnej, księgowej, a także marketingowej nowo powstałych spółek.

 

Usługi specjalistyczne związane są z kolei ze specyficznymi potrzebami biznesowymi bądź technologicznymi poszczególnych startupów. Nie są one ograniczone zamkniętym katalogiem, w związku z czym, Twój startup może otrzymać indywidualne, dostosowane do swoich potrzeb usługi. Efektem procesu inkubacji powinien być prototyp lub model biznesowy przedsięwzięcia.

 

Platforma prowadzi ciągły nabór do 8 cykli inkubacji - zgłaszać się możesz do końca października 2022 roku.

W ramach inkubacji wybrane startupy będą miały możliwość wyjazdu do Doliny Krzemowej - amerykańskiego epicentrum innowacji.

Proces rekrutacji

 • Złożenie wniosku
 • Ocena formalna
 • Wstępna ocena merytoryczna
 • Panel Ekspertów
 • Rozpoczęcie procesu inkubacji


Nabór do już ostatniej VIII tury trwa do 31 października 2022 r.

W ramach "Hub of Talents 2" możesz skorzystać z:

 • pomocy w stworzeniu fundamentów biznesowych przedsięwzięcia,
 • specjalistycznych usług dopasowanych do Twojego pomysłu,
 • warsztatów i szkoleń z zakresu wystąpień publicznych oraz prezentacji swojego projektu,
 • mentoringu,
 • obsługi księgowej, podatkowej i prawnej,
 • pomocy w stworzeniu elementów identyfikacji korporacyjnej,
 • powierzchni biurowej do rozwoju startupu.

Lider projektu:

Miasto Białystok – Białostocki Park Naukowo-Technologiczny.

Partnerzy wspierający

Działania w ramach projektu wspierają również:


Projekt „Platforma startowa dla nowych pomysłów – Hub of Talents 2”, nr projektu POPW.01.01.01-20-0001/18 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (POPW).

 Pliki do pobrania

 • Regulamin Hub of Talents 2 obowiązujący od 6 grudnia 2021 roku

 • Regulamin Hub of Talents 2 obowiązujący do 11 grudnia 2020 roku

 • Regulamin Hub of Talents 2 obowiązujący do 11 grudnia 2020 roku

 • Zał. nr 1 Umowa inkubacyjna

 • Zał. nr 2 do Regulaminu Projektu Harmonogram naboru i cykli inkubacji

 • Wzór Raportu z oceny formalnej wniosku inkubacyjnego

 • Wzór Raportu z wstępnej oceny merytorycznej wniosku inkubacyjnego

 • Wzór Raportu z oceny wniosku na Panelu Ekspertów

 • Regulamin reklamacji

Grafika nagłówkowa przedstawia logo programu Hub of Talents 2: 

Duży granatowy trójkąt prostokątny, wokół niego mniejsze trójkąty prostokątne w kolorach granatowym, żółtym, jasno-niebieski oraz pomarańczowym. Po prawej stronie od trójkątów czarny napis dużymi literami PLATFORMY STARTOWE, pod spodem mniejszy, jasno-niebieski napis Hub of Talents 2.


Grafika na dole trony przedstawia od lewej do prawej strony: 

Logo Funduszy Europejskich Polska Wschodnia: granatowy trapez z czerwoną, białą i żółtą gwiazdą. Po prawej stronie duży napis Fundusze Europejskie, poniżej mniejszy napis Polska Wschodnia.

Flaga Rzeczypospolitej Polski: prostokąt przedzielony na pół w poziomie. Na dole kolor czerwony, na górze biały.

Logo programu Hub of Talents 2.

Flaga Unii Europejskiej: granatowy prostokąt z dwunastoma żółtymi gwiazdami w okręgu. Po prawej stronie duży napis Unia Europejska, na dole mniejszy napis Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.