Platforma startowa Hub of Talents 2

Platforma startowa Hub of Talents 2

„Hub of Talents 2” to program, który wspiera osoby z pomysłem na innowacyjny biznes. Białostocki Park Naukowo-Technologiczny jest realizatorem projektu.

W ramach projektu zrealizujesz indywidualny program inkubacji trwający maksymalnie 8 miesięcy. Otrzymasz wsparcie obejmujące dwa rodzaje usług: podstawowe oraz specjalistyczne. 


Usługi podstawowe polegają m.in. na zapewnieniu powierzchni do pracy, obsłudze prawnej, księgowej, a także marketingowej nowo powstałych spółek. 


Usługi specjalistyczne związane są z kolei ze specyficznymi potrzebami biznesowymi bądź technologicznymi poszczególnych startupów. Nie są one ograniczone zamkniętym katalogiem, w związku z czym, Twój startup może otrzymać indywidualne, dostosowane do swoich potrzeb usługi. Efektem procesu inkubacji powinien być prototyp lub model biznesowy przedsięwzięcia.  


Platforma prowadzi ciągły nabór do 8 cykli inkubacji - zgłaszać się możesz do końca 2022 roku.


Po pozytywnym zakończeniu procesu inkubacyjnego i uzyskaniu rekomendacji, możesz starać się do miliona złotych dofinansowania na rozwój Twojego biznesu w ramach konkursu Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej.   


W ramach inkubacji wybrane startupy będą miały możliwość wyjazdu do Doliny Krzemowej - amerykańskiego epicentrum innowacji.

Proces rekrutacji

 • Złożenie wniosku
 • Ocena formalna
 • Wstępna ocena merytoryczna
 • Panel Ekspertów
 • Rozpoczęcie procesu inkubacji


Nabór do V tury trwa do 30 kwietnia 2021 r.

W ramach "Hub of Talents 2" możesz skorzystać z:

 • pomocy w stworzeniu fundamentów biznesowych przedsięwzięcia,
 • specjalistycznych usług dopasowanych do Twojego pomysłu,
 • warsztatów i szkoleń z zakresu wystąpień publicznych oraz prezentacji swojego projektu,
 • mentoringu,
 • obsługi księgowej, podatkowej i prawnej,
 • pomocy w stworzeniu elementów identyfikacji korporacyjnej,
 • powierzchni biurowej do rozwoju startupu.

Startupy z I tury inkubacji
Ear Doctor              Extollo Mobility                 coat-it   

NEVOTECH             CA ELETRONICS                Crowdio 

KREOLINK               MINDHAND                       PicSell 

Data Spire              DigitalHQ                            KALICOV

OWL IOT                 DOMIR                                PrzytulMnie          GOPACK.IO            KsiegowyDoradca             UCANCOMMERCE 

SANUS INNO         ARHORIZON                       CAIOTE  

Med Solutions       PHARMAT                           AIMCONTROLLERS

SMARTCANE          RIMAX ART                          EGOSLEEP

EBISU                      SMARTWEAR                      JOB HUNTER 

NANOO Printers   DeveloperGo                      SYDIG 

FONSLY                  CUST                                    DOBRE MIEJSCE

PROMPTER            MYCROFT SOLUTIONS

Interior Design Solutions
Startupy z II tury inkubacji

NEAM                      ATOM SOFTWARE               HUGNLUV 

TIP ME                     PRELUDIUM SCIENTIFIC    VIVAMUS

LUMEKKO               AUTOMATED                       RRADIUS 

MOTIONTECH        SOCCER WIZARD                 GRAFIRO

MICROBMS            OCTAGON                             CARDORGANIZER 

BEGOOD                TIPME                                    SOFT PC 

RECON                    E2C                                        ECO HUB 

THREERE                 SHREDDMAN                      HUMANET 

CHAFFER                 EDUCAT                               SENIO.AI 

SKAFFOSYS             LEASYUP                              ABOUTDECOR

WARA                      ZIBA                                      CITY2

PROCESS MANAGEMENT SUPPORT                 BIKEHUD 

INTELLIGENT SOLUTIONS FOR FITNESS          DEAF LAB 

MULTIMEDIA AIDED TUTORING            

 Pliki do pobrania

 • Regulamin Hub of Talents 2 obowiązujący od 11 grudnia 2020 roku

 • Regulamin Hub of Talents 2 obowiązujący do 11 grudnia 2020 roku

 • Zał. nr 1 do Regulaminu Projektu Umowa programu inkubacji

 • Zał. nr 2 do Regulaminu Projektu Harmonogram naboru i cykli inkubacji

 • Wzór Raportu z oceny formalnej wniosku inkubacyjnego

 • Wzór Raportu z wstępnej oceny merytorycznej wniosku inkubacyjnego

 • Wzór Raportu z oceny wniosku na Panelu Ekspertów

 • Regulamin reklamacji