Platforma startowa Hub of Talents 2

Platforma startowa Hub of Talents 2

„Hub of Talents 2” to program, który wspiera osoby z pomysłem na innowacyjny biznes. Białostocki Park Naukowo-Technologiczny jest realizatorem projektu.

W ramach projektu zrealizujesz indywidualny program inkubacji trwający maksymalnie 8 miesięcy. Otrzymasz wsparcie obejmujące dwa rodzaje usług: podstawowe oraz specjalistyczne. 


Usługi podstawowe polegają m.in. na zapewnieniu powierzchni do pracy, obsłudze prawnej, księgowej, a także marketingowej nowo powstałych spółek. 


Usługi specjalistyczne związane są z kolei ze specyficznymi potrzebami biznesowymi bądź technologicznymi poszczególnych startupów. Nie są one ograniczone zamkniętym katalogiem, w związku z czym, Twój startup może otrzymać indywidualne, dostosowane do swoich potrzeb usługi. Efektem procesu inkubacji powinien być prototyp lub model biznesowy przedsięwzięcia.  


Platforma prowadzi ciągły nabór do 8 cykli inkubacji - zgłaszać się możesz do końca 2022 roku.


W ramach inkubacji wybrane startupy będą miały możliwość wyjazdu do Doliny Krzemowej - amerykańskiego epicentrum innowacji.

Proces rekrutacji

 • Złożenie wniosku
 • Ocena formalna
 • Wstępna ocena merytoryczna
 • Panel Ekspertów
 • Rozpoczęcie procesu inkubacji


Nabór do VII tury trwa do 30 kwietnia 2022 r.

W ramach "Hub of Talents 2" możesz skorzystać z:

 • pomocy w stworzeniu fundamentów biznesowych przedsięwzięcia,
 • specjalistycznych usług dopasowanych do Twojego pomysłu,
 • warsztatów i szkoleń z zakresu wystąpień publicznych oraz prezentacji swojego projektu,
 • mentoringu,
 • obsługi księgowej, podatkowej i prawnej,
 • pomocy w stworzeniu elementów identyfikacji korporacyjnej,
 • powierzchni biurowej do rozwoju startupu.

Startupy z I tury inkubacji
Ear Doctor              Extollo Mobility                 coat-it   

NEVOTECH             CA ELETRONICS                Crowdio 

KREOLINK               MINDHAND                       PicSell 

Data Spire              DigitalHQ                            KALICOV

OWL IOT                 DOMIR                                PrzytulMnie          GOPACK.IO            KsiegowyDoradca             UCANCOMMERCE 

SANUS INNO         ARHORIZON                       CAIOTE  

Med Solutions       PHARMAT                           AIMCONTROLLERS

SMARTCANE          RIMAX ART                          EGOSLEEP

EBISU                      SMARTWEAR                      JOB HUNTER 

NANOO Printers   DeveloperGo                      SYDIG 

FONSLY                  CUST                                    DOBRE MIEJSCE

PROMPTER            MYCROFT SOLUTIONS

Interior Design Solutions
Startupy z II tury inkubacji

NEAM                      ATOM SOFTWARE               HUGNLUV 

TIP ME                     PRELUDIUM SCIENTIFIC    VIVAMUS

LUMEKKO               AUTOMATED                       RRADIUS 

MOTIONTECH        SOCCER WIZARD                GRAFIRO

MICROBMS             OCTAGON                           CARDORGANIZER 

BEGOOD                 DEAF LAB                             SOFT PC 

RECON                    E2C                                        ECO HUB 

THREERE                 SHREDDMAN                      HUMANET 

CHAFFER                 EDUCAT                               SENIO.AI 

SKAFFOSYS             LEASYUP                              ABOUTDECOR

WARA                      ZIBA                                      CITY2

PROCESS MANAGEMENT SUPPORT                 BIKEHUD 

INTELLIGENT SOLUTIONS FOR FITNESS          

MULTIMEDIA AIDED TUTORING            
Startupy z III tury inkubacji

OFAIR                        MINDO                                EVOBOT 2

GOMEDI                    STARTAPKA                        ORIGAMI TECH

CROWDER.PL           LENDIDEA.COM                 SKYTRADING

BATTERBOX              PET SPACE                          PWTECHNIC

WAVE VENTURES     ARENA                                 MARINEHUB

KOMO PROJEKT       COUPON MANAGER         SOILDATA

PAYBOT                     PICK UP MY DATA             RK RND

TOP RESOLUTION   INSTYTUT XR                      SEE MY MODEL

SCHEDDY                  WONDER REACTOR          UMS FUSION

TECTURE                   VENTEAMER                       StartPro

PALIPALI                    LEGALOPOLIS                    HUSA BIKES

GREXARENA              CHECKMATE FINANCIAL

MOTZNY DACH FOTOWOLTAICZNY              SANUM PERPETUM

QUEST TECHNOLOGIES               REMOTE SOLUTIONS SYSTEMS
Startupy z IV tury inkubacji
SYNERGIA.PLUS               JBR SYSTEM                   IMMIGREO

MICROMOMENTS           ONLOAN                         SALINE

HS CONNECTOR              CONFIG                          Green Boat

CamperUP.io                   Camper Diem                FIZZY

WHEELCHAIR VR             DIGI LEADER                  EREVIE

MEGENZYMES                 SCOUTER                        HALOBOTICS

JUMBALL                           AI WORD                        ETYKLI

KYACHTS                          SCENETECH                    MINDGENIC

JOBSY                                NIMUS                            StoryPlanet.go

BLASTER LIGHT               AISET                               SEAWARENESS

Worker-PRO                    KIDS NAVI                       LEGALSPOT

INTERACT SOFTWARE    PRINTED STORIES         MAK

Fabryka Samolotów Turystycznych                      MACSIM


Projekt „Platforma startowa dla nowych pomysłów – Hub of Talents 2”, nr projektu POPW.01.01.01-20-0001/18 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (POPW).

 Pliki do pobrania

 • Regulamin Hub of Talents 2 obowiązujący od 11 grudnia 2020 roku

 • Regulamin Hub of Talents 2 obowiązujący do 11 grudnia 2020 roku

 • Zał. nr 1 Umowa inkubacyjna

 • Zał. nr 2 do Regulaminu Projektu Harmonogram naboru i cykli inkubacji

 • Wzór Raportu z oceny formalnej wniosku inkubacyjnego

 • Wzór Raportu z wstępnej oceny merytorycznej wniosku inkubacyjnego

 • Wzór Raportu z oceny wniosku na Panelu Ekspertów

 • Regulamin reklamacji

Grafika nagłówkowa przedstawia logo programu Hub of Talents 2: 

Duży granatowy trójkąt prostokątny, wokół niego mniejsze trójkąty prostokątne w kolorach granatowym, żółtym, jasno-niebieski oraz pomarańczowym. Po prawej stronie od trójkątów czarny napis dużymi literami PLATFORMY STARTOWE, pod spodem mniejszy, jasno-niebieski napis Hub of Talents 2.


Grafika na dole trony przedstawia od lewej do prawej strony: 

Logo Funduszy Europejskich Polska Wschodnia: granatowy trapez z czerwoną, białą i żółtą gwiazdą. Po prawej stronie duży napis Fundusze Europejskie, poniżej mniejszy napis Polska Wschodnia.

Flaga Rzeczypospolitej Polski: prostokąt przedzielony na pół w poziomie. Na dole kolor czerwony, na górze biały.

Logo programu Hub of Talents 2.

Flaga Unii Europejskiej: granatowy prostokąt z dwunastoma żółtymi gwiazdami w okręgu. Po prawej stronie duży napis Unia Europejska, na dole mniejszy napis Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.