Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich – spotkanie informacyjne.

Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich – spotkanie informacyjne.
26/10/2017

Białostocki Park Naukowo Technologiczny

Żurawia 71, 15-540 Białystok

Zapraszamy do udziału w ostatnim w tym roku spotkaniu informacyjnym dotyczącym wsparcia firm na realizację innowacyjnych projektów. Wydarzenie odbędzie się 26 października 2017 roku o godzinie 11:00 w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym.

W spotkaniu weźmie udział Adam Hamryszczak, Wiceminister Rozwoju. 


W trakcie spotkania uczestnicy poznają kompleksową ofertę wsparcia z Programu Inteligentny Rozwój dla innowacyjnych przedsiębiorców na każdym etapie rozwoju firmy:

  • start-up (wsparcie przez fundusze Venture Capital, Aniołów Biznesu);
  • działalność badawczo-rozwojowa (w jaki sposób ją prowadzić, jak nawiązać współpracę z jednostkami naukowymi i skąd pozyskać kapitał);
  • wdrożenia i transfer technologii (ochrona własności przemysłowej, kredyt na innowacje technologiczne, badania na rynek, fundusz gwarancyjny wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw);
  • działania powdrożeniowe (działania oraz środki finansowe, które wspierają dalszy rozwój i ekspansję firmy).


Ponadto prelegenci omówią możliwości, jakie dają innowacyjnym firmom również inne źródła wsparcia, m.in. programy regionalne. Ważnym punktem spotkania będą też korzyści płynące z innowacyjnego podejścia do biznesu oraz możliwe formy zawiązywania partnerstwa pomiędzy biznesem a nauką. W drugiej części spotkania odbędą się indywidualne konsultacje z ekspertami z instytucji przyznających wsparcie. Odpowiedzą oni na  pytania dotyczące oferty i możliwości wsparcia dla przedsiębiorców. 

Program spotkania


10:30-11:00

Rejestracja.

11:00-11:20

Powitanie gości oraz wystąpienie Adama Hamryszczaka – Wiceministra Rozwoju.

11:20-12:35

Oferta ogólnopolskiego Programu Inteligentny Rozwój w zakresie wszystkich etapów realizacji innowacyjnych inwestycji: start-up’y, działalność badawczo-rozwojowa, przygotowanie do wdrożenia, inwestycje produktowe, działania powdrożeniowe.

12:35-12:50

Oferta ogólnopolskiego Programu Polska Wschodnia dla przedsiębiorców.

12:50-13:05

Oferta Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego dla przedsiębiorców.

13:05-14:30

Indywidualne konsultacje z ekspertami z instytucji przyznających wsparcie (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Bank Gospodarstwa Krajowego, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Agencja Rozwoju Przemysłu, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej, Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Białostocki Park Naukowo-Technologiczny).

Z uwagi na to, że liczba miejsc jest ograniczona, o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Formularz rejestracyjny oraz więcej informacji o spotkaniu znajdą Państwo TUTAJ.


Kontakt do organizatorów: spotkaniaregionalne@mr.gov.pl.