Spotkanie informacyjne dla Wnioskodawców działania Internacjonalizacja MŚP (1.2 POPW)

Spotkanie informacyjne dla Wnioskodawców działania Internacjonalizacja MŚP (1.2 POPW)
21/06/2018

Białostocki Park Naukowo Technologiczny

Żurawia 71, 15-540 Białystok

Zapraszamy na spotkanie przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej, zainteresowanych wsparciem finansowym działań eksportowych tj. na wprowadzenie swoich produktów lub usług na nowe rynki. Spotkanie odbędzie się 21 czerwca 2018 roku w BPN-T.

Zapraszamy na spotkanie, gdzie pod okiem eksperta PARP będą Państwo mieli okazje omówić wniosek o dofinansowanie w ramach działania 1.2 POPW Internacjonalizacji MŚP. Ekspert omówi kryteria oraz udzieli odpowiedzi na pytania. Dodatkowo, wskaże najczęściej popełniane błędy przy wypełnianiu wniosków oraz zaprezentuje dobre praktyki.

Agenda wydarzenia

10:30 - 11:00

Rejestracja gości

11:00 - 11:15

Powitanie uczestników

11:15 - 13:00

Internacjonalizacja MŚP (1.2 POPW) – dotacje dla mikro, małych i średnich firm prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej na:


  • koszty usług doradczych związanych z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego,
  • koszty innych usług komplementarnych względem zakupywanych usług doradczych związanych z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego,
  • koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach i misjach gospodarczych, 
  • koszty związane z nabyciem opracowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności. 


Sesja pytań i odpowiedzi

Zapisy na wydarzenie TUTAJ