Modele biznesowe i dywersyfikacja przychodów

Modele biznesowe i dywersyfikacja przychodów
12/10/2021 Zapisy zakończone

Białostocki Park Naukowo Technologiczny

Żurawia 71, 15-540 Białystok

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie pt. "Modele biznesowe i dywersyfikacja przychodów" w dniu 12 października w godzinach 9.00-15.00. Szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej w Białostockim Parku Naukowo Technologicznym i jest realizowane w ramach programu Hub of Talents 2. 

Celem warsztatu jest nie tylko przekazanie wiedzy przez szkoleniowca, ale także burza mózgów, dzięki której wspólnie wygenerujemy modele biznesowe i źródła przychodu, które Twoja firma będzie mogła zaimplementować u siebie.


Uczestnicy warsztatu poznają ponad 30 różnych modeli biznesowych i źródeł uzyskiwania przychodu na przykładach firm z Polski i zagranicy.

Co zyskasz dzięki warsztatowi?

  • Dowiesz się, na czym polega tworzenie modeli biznesowych.
  • Zbierzesz w jednym miejscu informacje o modelach biznesowych w Twojej firmie.
  • Poznasz nowe modele biznesowe, rodzaje źródeł przychodu - na konkretnych przykładach.
  • Poznasz nowe narzędzia do współpracy kreatywnej i zespołowej.
  • Zaimplementujesz nowo poznane rozwiązania i przykłady na model biznesowy Twojej firmy.

Prowadzący Jan Pacan

Jan to strateg w Project: People, założyciel warsztatów konsultingowych Business Workout, trener argumentacji i były startup founder. Interdyscyplinarną wiedzę i myślenie koncepcyjne wykorzystuje od paru lat w projektach typu strategic roadmaps, product discovery i market analysis. Pracował z korporacjami i startupami, szczególnie w branżach bankowości, e-commerce i FMCG. W swojej pracy Jan lubi łączyć metody analitycznego lean startup i empatycznego design thinking. 

Mat

Mat

Szkolenie jest częścią rekrutacji do projektu Hub of Talents 2, prowadzonego przez Białostocki Park Naukowo-Technologiczny.

Projekt „Platforma startowa dla nowych pomysłów – Hub of Talents 2”, nr projektu POPW.01.01.01-20-0001/18 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (POPW).