Konferencja Biznesowa EBAF

Konferencja Biznesowa EBAF
14/04/2018

Motywem przewodnim konferencji European Business Alliance Forum są warunki wzrostu innowacyjności oraz produktywności polskiej gospodarki na tle liderów gospodarczych Europy. Wydarzenie skupi się wokół czterech głównych obszarów tematycznych: efektywnego rynku pracy, venture capital & private equity, fintech i innowacyjnego rynku kapitałowego. Białostocki Park Naukowo-Technologiczny jest patronem merytorycznym wydarzenia.

European Business Alliance Forum (EBAF) to 4-etapowy międzynarodowy, coroczny projekt studencki nakierowany na zwiększanie świadomości społecznej w zakresie możliwości rozwoju gospodarki opartej na innowacjach w obszarze rynków finansowych, rynku pracy, digitalizacji oraz sektora fin-tech. Celem projektu jest także wzmocnienie relacji gospodarczych pomiędzy Polską a pozostałymi krajami europejskimi.


Motywem przewodnim przedsięwzięcia będzie w tym roku zagadnienie warunków wzrostu innowacyjności i produktywności polskiej gospodarki na tle Europy. Odpowiedzi na pytanie dotyczące warunków wzrostu innowacyjności i produktywności dostarczą cztery panele konferencyjne - efektywny rynek pracy, venture capital & private equity, fintech oraz innowacyjny rynek kapitałowy. 


Na konferencji odbędą się cztery panele dyskusyjne z udziałem ekspertów oraz przedstawicieli świata biznesu - członków zarządów banków, przedsiębiorstw, firm doradczych, funduszy, kancelarii prawnych, jak również przedstawicieli Rządu odpowiedzialnych za kształtowanie w Polsce warunków rozwoju gospodarki. Ponadto w czasie trwania konferencji zaprezentowany zostanie raport dotyczący współczesnych trendów na rynku pracy. Przeprowadzony zostanie również pitching start-upów. Głównym celem konferencji jest stworzenie inkluzywnej platformy do dyskusji dwóch środowisk - akademickiego oraz biznesowego.

Cele konferencji:

  • identyfikacja przyczyn niedostatecznego poziomu innowacyjności i produktywności polskiej gospodarki na tle liderów gospodarczych Europy,
  • uświadomienie studentom oraz absolwentom obecnych oczekiwań pracodawców w dobie rewolucji cyfrowej i technologicznej,
  • identyfikacja warunków wzrostu produktywności i innowacyjności polskiej gospodarki,
  • zbliżenie najlepszych studentów różnych kierunków studiów (prawo, finanse zarządzanie, ekonomia i kierunki techniczne) z potencjalnymi pracodawcami.

Zapisy na konferencje dostępne są na stronie www.ebaf.evenea.pl

Agenda konferencji

8:30 - 9:25

Śniadanie i rejestracja uczestników

9:30 - 9:45

Uroczyste otwarcie konferencji:

9:50 - 11:00

Keynote speech:

11:00 - 12:00

Panel I – Efektywny rynek pracy

12:30 - 13:30

Panel II – Venture capital, private equity

13:30 - 15:30

Lunch 

14:20 - 15:20

Warsztaty

15:30 - 16:30

Panel III – Fintech

17:00 - 18:00

Panel IV – Innowacyjne rynki kapitałowe

18:00 - 18:45

Prezentacja raportu z badań nad rynkiem pracy, zamknięcie konferencji

18:45 

Bankiet