Gala wręczenia grantów BOF w BPN-T

Gala wręczenia grantów BOF w BPN-T
18/12/2017

Białostocki Park Naukowo Technologiczny

Żurawia 71, 15-540 Białystok

18 grudnia 2017 r. w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym odbędzie się uroczysta gala wręczenia grantów w konkursie na projekty badawczo-wdrożeniowe w ramach  programu "Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego".

Przyznane granty dotyczą projektów badawczo-wdrożeniowych w ramach programu "Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego". Celem programu jest stworzenie w szkołach kół naukowych, które będą realizowały swoje innowacyjne, nowatorskie pomysły we współpracy z przedsiębiorcami oraz uczelniami wyższymi.


Podczas gali nastąpi wręczenie 13 grantów dla projektów, które uzyskały najlepszą ocenę Komisji ds. wyboru grantów oraz zaprezentowane zostaną trzy najciekawsze pomysły na projekty badawczo-wdrożeniowe.


Gala organizowana jest przez Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, Białostocką Fundację Kształcenia Kadr oraz Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.

Zgłoszone projekty badawczo-rozwojowe obejmują 4 kategorie

  • Pomoc dydaktyczna - model fizyczny lub cyfrowy urządzenia, zjawiska fizycznego: prototyp maszyny lub jej podzespołu, schemat procesów technicznych lub technologicznych, film naukowy (dydaktyczny) przydatny w danej szkole lub zespole szkół w procesie nauczania.

  • Pomysł ekologiczny -  opracowania o charakterze badawczym i poświęcone problemom z zakresu ochrony środowiska naturalnego. Tematyka prac dotyczy zagadnień związanych z przyrodą, medycyną, geografią, geologią, materiałoznawstwem oraz technikiem skutecznej ochrony środowiska.

  • Usprawnienia Softwarowo-Techniczne - ciekawe i użyteczne pomysły dotyczące programów komputerowych, aplikacji, które w ścisłym powiązaniu z urządzeniami technicznymi nadają się do praktycznego wykorzystania w szkole, małym lub średnim przedsiębiorstwie, bądź na uczelni.

  • Pomysł techniczny – prace, w których wprowadzono istotne zmiany w stosunku do aktualnie istniejących rozwiązań technicznych, w użytkowanych do tej pory urządzeniach, maszynach, wyrobach oraz sposobach wytwarzania. Zaproponowane rozwiązania wnoszą oryginalne zmiany do stanu techniki m.in. poprzez zwiększenie użyteczności wyrobu, wzrostu wydajności pracy, pełniejszego wykorzystywania środków produkcji.Program gali

10:00 - 10:20

Powitanie uczestników gali


  • Anna Daszuta-Zalewska, Dyrektor Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego 
  • Dr hab. Bogusław Plawgo, prof. UwB, Prezes Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr
  • Dr Dorota Perło, Dyrektor Biura Zarządu Stowarzyszenia BOF   

10:20 - 10:30

Wystąpienie przedstawicieli Politechniki Białostockiej oraz  Uniwersytetu w Białymstoku 

10:30 - 10:40

Wystąpienie przedstawiciela pracodawców: Sebastiana Krupy z firmy KROPKA POD I, rezydenta BPN-T

10:40 - 11:00

Uroczyste wręczenie grantów

11:00 - 11:45

Prezentacja wybranych projektów badawczo – wdrożeniowych

11:45 - 12:00

Podsumowanie