Dzień otwarty Epi-Centrum Nauki 

[Strefa Małego Odkrywcy 16:00]

Dzień otwarty Epi-Centrum Nauki [Strefa Małego Odkrywcy 16:00]
29/08/2020 Zapisy zakończone

Epi-Centrum Nauki

Słoneczna 1, Białystok

Zapisz się na Dzień Otwarty w Epi-Centrum Nauki w Białymstoku.
Ta rejestracja obejmuje zwiedzanie Strefy Małego Odkrywcy w godzinach 16:00 - 18:00.
Zapoznaj się z zasadami Dnia Otwartego, które znajdują się poniżej.

Uwaga! Zapisując dziecko zaznacz pole "Podaj dane uczestnika (jeżeli są inne niż zgłaszającego)" i wypełnij dane dziecka.

Aby zagwarantować bezpieczeństwo zwiedzających oraz umożliwić wizytę w Epi-Centrum Nauki jak największej liczbie osób, podczas Dnia Otwartego obowiązywać będą poniższe zasady:

 1. Dzień Otwarty to wydarzenie promujące Epi-Centrum Nauki, podczas którego będzie można zapoznać się z jego ofertą bez biletu.
 2. Udział w Dniu Otwartym możliwy będzie wyłącznie po wcześniejszej rejestracji online.
 3. Zwiedzanie Epi-Centrum Nauki odbywać się będzie w 4 turach o godz. 11:00, 14:00, 16:00, 18:00.
 4. Obowiązywać będzie oddzielna rejestracja na zwiedzanie Strefy Małego Odkrywcy i Wystawy Głównej.
 5. Strefa Małego Odkrywcy przeznaczona jest dla dzieci od 3 roku życia, wstęp na nią jest możliwy wyłącznie z dorosłym opiekunem.
 6. Rejestrując się na Dzień Otwarty będzie można jednorazowo zarezerwować 2 miejsca, np. dla siebie i dziecka.
 7. Liczba osób zwiedzających Strefę Małego Odkrywcy w jednej turze została ograniczona do 25.
 8. Liczba osób zwiedzających Wystawę Główną w jednej turze została ograniczona do 100.
 9. Biorąc udział w Dniu Otwartym uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku w materiałach promocyjnych i informacyjnych Epi-Centrum Nauki.
 10. Biorąc udział w Dniu Otwartym, uczestnicy akceptują postanowienia Regulaminu zwiedzania Epi-Centrum Nauki, który jest dostępny do pobrania na dole strony.

Zasady dotyczące bezpieczeństwa sanitarnego:

 1. Uczestnicy mają obowiązek zakrywania ust i nosa.
 2. Uczestnicy Dnia Otwartego mają obowiązek zachowania co najmniej 2-metrowej odległości pomiędzy osobami.
 3. Uczestnicy oświadczają, że według najlepszej wiedzy, nie są zakażeni koronawirusem oraz nie przebywają na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
 4. Uczestnicy akceptują klauzule dotyczące ochrony danych osobowych, umożliwiające Organizatorowi udostępnienie Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym danych osobowych.
 5. Uczestnicy, którzy w sposób rażący będą naruszać zasady bezpieczeństwa sanitarnego, mogą zostać upomniane przez organizatora i w ostateczności zostać poproszone o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym.

Klauzula dot. ochrony danych osobowych

Dane zbierane będą w celu poinformowania o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną, z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych. 


Administratorem Twoich danych osobowych jest Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok (dalej „Administrator”). Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Pana Mariusza Manaches, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail: IODO@bpnt.bialystok.pl, telefonicznie pod numerem +48 534 65 30 01 lub pisemnie na adres: ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.   

Pliki do pobrania

 • Regulamin Epi-Centrum