Demo Day – Poznaj projekty badawcze Uniwersytetu w Białymstoku

Demo Day – Poznaj projekty badawcze Uniwersytetu w Białymstoku
14/11/2022 Zapisy zakończone

Białostocki Park Naukowo Technologiczny

Żurawia 71, 15-540 Białystok

Zapraszamy do udziału w Demo Day, który odbędzie się 14 listopada 2022 r. w godzinach 9:00 - 13:30 w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym. Wydarzenie organizowane jest w ramach „Pilotażowego projektu dotyczącego rozwoju współpracy w zakresie B+R między biznesem a uczelniami”.

Podczas Demo Day sześciu prelegentów z Uniwersytetu w Białymstoku, którzy poszukują partnerów biznesowych do komercjalizacji swoich innowacyjnych rozwiązań, zaprezentuje swoje dotychczasowe sukcesy badawcze. Będą to:

  • Sposób oznaczania nanocząstek tlenków metali w materiałach polimerowych w szczególności w wyrobach medycznych jednorazowego użytku - prof. dr hab. Beata Godlewska-Żyłkiewicz,
  • Nanonośniki polimerowe i hybrydy nieorganiczno-organiczne - dr hab. Agnieszka Wilczewska, prof. UwB,
  • Zastosowanie biosensorów SPRI (z detekcja Powierzchniowego rezonansu Plazmonów w wersji obrazowej) do oznaczeń ilościowych biomarkerów oraz substancji biologicznie aktywnych jako potencjalnych biomarkerów w różnego rodzaju chorobach cywilizacyjnych - dr hab. Ewa Gorodkiewicz, prof. UwB,
  • Badanie aktywności biologicznej związków polifenolowych, głównie z grupy tanin - dr hab. Szymon Sękowski,
  • Asocjacja koniczyny białej (Trifolium repens) i bakterii Rhizobium leguminosarum bv. trifolii 7.2H a bioremediacja skażeń gleby metalami toksycznymi - dr Ewa Oleńska,
  • Metody uczenia maszynowego, rozwój metod i technologii obliczeniowych oraz ich zastosowania w praktyce - dr hab. Witold Rudnicki, prof. UwB.

Pobierz agendę wydarzenia

  • Agenda

Udział w wydarzeniu będzie także niepowtarzalną okazją do wysłuchania prelekcji dra Ajay B. Patila z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jyvaskyla na temat Strategie rozwoju produktów oraz własności intelektualnej w gospodarce obiegu zamkniętego. Wystąpienie dra Ajay B. Patila będzie połączone z sesją pytań i odpowiedzi. Wydarzenie zakończy wspólny lunch, który stworzy doskonałą okazję do rozmów z prelegentami.


Od godziny 13:30 do 15:30 w Transferowni BPN-T rozpocznie się sesja speed dating, czyli zamknięte spotkania między przedstawicielami Uniwersytetu w Białymstoku i świata biznesu. Speed dating to przestrzeń, gdzie w kameralnym gronie można wymienić się doświadczeniami, nawiązać współpracę, a także przedstawicieli uczelni i ich pomysły badawcze.


Spotkania potrwają 15 minut. Aby wziąć w nich udział, należy zarejestrować się w terminie do 9 listopada 2022 r. pod adresem: k.marianska@metalklaster.pl


Projekt, w ramach którego odbędzie się Demo Day, wdraża konsorcjum w składzie: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Politechnika Białostocka, Uniwersytet w Białymstoku, Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej, Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju oraz Fundacja Regionalny Ekosystem Innowacji. Jego głównym celem jest budowa partnerstwa (systemu), w ramach którego dojdzie do zbudowania silniejszych i bliższych powiązań pomiędzy uczelniami a regionalnymi przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami otoczenia biznesu na potrzeby podniesienia konkurencyjności podlaskich przedsiębiorstw. Projekt jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.


Wydarzenie ma charakter otwarty.