Demo Day #4 – Poznaj projekty badawcze Politechniki Białostockiej

Demo Day #4 – Poznaj projekty badawcze Politechniki Białostockiej
28/11/2022 Zapisy zakończone

Białostocki Park Naukowo Technologiczny

Żurawia 71, 15-540 Białystok

Zapraszamy do udziału w Demo Day, który odbędzie się 28 listopada 2022 r. w godzinach 9:00–13:00 w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym. Wydarzenie organizowane jest w ramach „Pilotażowego projektu dotyczącego rozwoju współpracy w zakresie B+R między biznesem a uczelniami”.

Podczas Demo Day czterech prelegentów z Politechniki Białostockiej, którzy poszukują partnerów biznesowych do komercjalizacji swoich innowacyjnych rozwiązań, zaprezentuje swoje dotychczasowe sukcesy badawcze. Będą to:


  • Opracowanie koncepcji urządzenia do monitorowania pomiaru relaksacji mięśni szkieletowych podczas znieczulenia ogólnego i w bezpośrednim okresie pooperacyjnym - dr hab. Agnieszka Dardzińska-Głębocka, prof. PB;
  • Inteligentny autonomiczny system zakupowy Shop&Go - dr inż. Urszula Kużelewska;
  • Opracowanie komputerowo wspomaganego systemu projektowania gorsetów ortopedycznych do leczenia skoliozy u dzieci i młodzieży - dr hab. inż. Piotr Mrozek, prof. PB;
  • TFMDF – Deska Przyjazna Środowisku – mgr inż. Tomasz Bobin.

Agenda wydarzenia do pobrania

  • Agenda

Udział w wydarzeniu będzie także niepowtarzalną okazją do wysłuchania prelekcji dra Adama Zagóreckiego z Cranfield University (Wielka Brytania), specjalizującego się w zastosowaniach metod Data Science, uczeniu maszynowym i sztucznej inteligencji do zagadnień bezpieczeństwa i obronności, na temat Kiedy badania naukowe stają się robieniem startupu. Wystąpienie Adama Zagóreckiego będzie połączone z sesją pytań i odpowiedzi. 


Wydarzenie zakończy wspólny lunch, który stworzy doskonałą okazję do rozmów z prelegentami.Od godziny 13:00 do 14:20 w Transferowni BPN-T rozpocznie się sesja speed dating, czyli zamknięte spotkania między przedstawicielami Politechniki Białostockiej i świata biznesu. Speed dating to przestrzeń, gdzie w kameralnym gronie można wymienić się doświadczeniami, nawiązać współpracę, a także przedstawicieli uczelni i ich pomysły badawcze. Spotkania potrwają 15 minut. Aby wziąć w nich udział, należy zarejestrować się w terminie do 24 listopada 2022 r. pod adresem: k.marianska@metalklaster.pl


Projekt, w ramach którego odbędzie się Demo Day, wdraża konsorcjum w składzie: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Politechnika Białostocka, Uniwersytet w Białymstoku, Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej, Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju oraz Fundacja Regionalny Ekosystem Innowacji. Jego głównym celem jest budowa partnerstwa (systemu), w ramach którego dojdzie do zbudowania silniejszych i bliższych powiązań pomiędzy uczelniami a regionalnymi przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami otoczenia biznesu na potrzeby podniesienia konkurencyjności podlaskich przedsiębiorstw. Projekt jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.


Wydarzenie ma charakter otwarty.