Firmy

Good Soft

Nowoczesna firma zajmująca się tworzeniem oprogramowania z użyciem najnowszych technologii. Twórcy aplikacji giełdowej wspierającej wielu dostawców oraz wspomagającej i automatyzującej dokonywanie trafnych decyzji.

więcej

InConTech sp.z o.o.

Rozwój firmy skupiony jest wokół dwóch głównych osi działań: wytwarzanie uniwersalnych komponentów/modułów/urządzeń programowo-sprzętowych pozwalających na budowanie całej infrastruktury Internetu Rzeczy - Internet of Things oraz rozproszonych, sieciowych systemów monitoringu/sterowania instalacjami przemysłowymi i prywatnymi oraz wytwarzanie uniwersalnych narzędzi do szybkiego prototypowania urządzeń/systemów wbudowanych do zastosowań w systemach czasu rzeczywistego.

więcej