Smart Faktor

Smart Faktor

Głównym przedmiotem działalności firmy są rozwiązania typu FINTECH, obejmujące obszary związane z przetwarzaniem informacji, oceną ryzyko kredytowego, wsparciem MŚP w zakresie finansowania kapitału obrotowego oraz obrót wierzytelnościami.

Rozwiązania Smart Faktor wpisują się w zauważalny aktualnie trend optymalizacji kosztów obsługi łańcucha dostaw MŚP, w tym w szczególności skracanie cyklu obrotu gotówki.