ProFIS

ProFIS

ProFIS Sp.j. jest specjalistyczną firmą doradczo-szkoleniową. Zajmuje się wspomaganiem rozwoju przedsiębiorstw w ich inwestycjach, związanych zarówno z powiększaniem majątku, jak i podnoszeniem kwalifikacji pracowników.

Ich usługi obejmują pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania, sporządzanie biznes planów, studiów wykonalności i innych analiz niezbędnych do działań rozwojowych. Firma inicjuje też kontakty biznesu z nauką. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami badawczo-rozwojowymi. Powyższe zagadnienia są również przedmiotem prowadzonych szkoleń. W pracy trenerskiej wyróżnia ich wykorzystanie gier strategicznych. Ich trenerzy posiadają duże doświadczenie w pracy nad kompetencjami interpersonalnymi, sprzedażą, negocjacjami, zarządzaniem przedsiębiorstwem.