Photon Entertainment

Photon Entertainment

Photon Entertainment sp. z o.o. jest twórcą i producentem Photona, pierwszego na świecie robota, który rozwija się razem z dzieckiem.

Photon to interaktywny robot, z którym dzieci stawiają swoje pierwsze kroki w świecie nowych technologii i programowania.