NCES - Centrum Usług Eksperckich

NCES - Centrum Usług Eksperckich

NCES jest organizacją opartą na wiedzy eksperckiej, której domeną jest wspieranie przedsiębiorstw poprzez implementację nowoczesnych rozwiązań informatycznych usprawniających obieg dokumentacji.

Swoją misję realizuje w oparciu o innowacyjny model biznesowy, polegający na integrowaniu usług eksperckich w ramach outsourcingu biznesowego w zakresie systemów zarządzania, szkoleń oraz szeroko rozumianego marketingu internetowego.