Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Instytut EMAG jest operatorem Laboratorium Badania Kompatybilności Elektromagnetycznej BPN-T, wyposażonego w światowej klasy aparaturę oraz w największą w Polsce Północno-Wschodniej ekranowaną komorę bezechową SAC.

Centrum Badań i Certyfikacji (CBC) jest wyodrębnioną w strukturze Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG komórką organizacyjną zajmującą się badaniami laboratoryjnymi, certyfikacją i opiniowaniem wyrobów oraz wzorcowaniem przyrządów pomiarowych. Współpracuje z producentami z branży kolejowej, Automotive, informatycznej, wojskowej, górniczej, energetycznej, medycznej, telekomunikacyjnej oraz innych. CBC posiadające akredytacje PCA (AB 261, AP 051, AC 053), oferuje nowoczesne wyposażenie i doświadczoną kadrę oraz zapewnia wysoką jakość, poufność i bezstronność na każdym etapie realizowanych prac.

Oferta Centrum Badań i Certyfikacji obejmuje:

 • badania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), środowiskowe, elektryczne, IP, gazometryczne oraz badania jakości węgla,
 • opracowywanie opinii atestacyjnych i technicznych,
 • wydawanie certyfikatów zgodności,
 • badania inżynierskie/konstruktorskie na etapie powstawania wyrobu/prototypu,
 • pomiary EMC „in situ".

Bogate zaplecze laboratoryjne Centrum Badań i Certyfikacji obejmuje:


 • Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej (EMC),
 • Laboratorium Badań Maszyn i Urządzeń Elektrycznych,
 • Laboratorium Badań Kabli i Badań Środowiskowych,
 • Laboratorium Badań Urządzeń Gazometrycznych (obejmujące również badania iskrobezpieczeństwa oraz analizy chemiczne paliw stałych),
 • Laboratorium Wzorcujące (w zakresie m.cz. i w.cz.).

W Laboratorium Badania Kompatybilności Elektromagnetycznej Instytut EMAG prowadzi badania urządzeń elektrycznych i elektronicznych m.in.:

 • odporności na promieniowane pole elektromagnetyczne,
 • odporności na wyładowania elektrostatyczne, udary,
 • pomiar elektromagnetycznych zaburzeń przewodzonych, promieniowanych,
 • pomiar wahań napięcia i migotania światła.

Pełna oferta do pobrania

 • Oferta Instytutu eMAG