Enkaro s.c.

Enkaro s.c.

Głównym kierunkiem działania są kompleksowe usługi w zakresie przygotowania, realizacji i nadzoru inwestycji związanych z wykonawstwem nowoczesnych obiektów sieci i instalacji gazowych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom w zakresie zapewnienia dostępu do taniego źródła energii, alternatywnie dla sieciowych systemów zasilania, upowszechniamy technologię regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego (LNG). Propagujemy również wykorzystanie sprężonego gazu ziemnego (CNG) do napędu pojazdów silnikowych.