Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju

Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju

Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju wspiera rozwój organizacji członkowskich i promuje innowacyjność gospodarki regionu północno-wschodniej Polski.

Jest koordynatorem Klastra Obróbki Metali, który skupia blisko 90 podmiotów, działających w branży obróbki metali, zarówno w sferze produkcji, handlu, jak i usług. Wśród członków Klastra są między innymi krajowi i światowi liderzy produkcji maszyn i urządzeń o wysokim innowacyjnym potencjale rozwojowym.

Więcej na: www.cpir.org.pl