Postępowania

Wykonanie aplikacji AR umożliwiającej wizualizację skonfigurowanych w serwisie grafik lub zdjęć na wybranej rzeczywistej powierzchni ściany, na rzecz Spółki inkubowanej PicSell Platform sp. z o.o., w ramach projektu pn. Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 2

Zamówienia publiczne 12/11/2019 14:45

Przedmiot zamówienia: Wykonanie aplikacji AR umożliwiającej wizualizację skonfigurowanych w serwisie grafik lub zdjęć na wybranej rzeczywistej powierzchni ściany, na rzecz Spółki inkubowanej PicSell Platform sp. z o.o., w ramach projektu pn. Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 2

więcej

Otwarty nabór kandydatów na Partnerów do wspólnej realizacji projektu –przedsiębiorstwo z branży IT/ICT

Konkursy i ogłoszenia 31/10/2019 11:22

Dyrektor Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego zaprasza do udziału w otwartym naborze na partnerów w celu wspólnej realizacji Projektu pn.: „Platforma startowa dla nowych pomysłów – Hub of Talents 2” w ramach Poddziałania 1.1.1. Platformy startowe dla nowych pomysłów Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

więcej

Zakup usługi przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń z zakresu metodologii UX-PM na rzecz przedsiębiorstw z branży IT/ICT w ramach projektu pn.: Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 2

Zamówienia publiczne 17/10/2019 14:26

Przedmiot zamówienia: „Zakup usługi przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń z zakresu metodologii UX-PM na rzecz przedsiębiorstw z branży IT/ICT w ramach projektu pn.: „Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 2”

więcej