Postępowania

Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora w Dziale Rozwoju - Koordynator wydarzeń startupowych i usług specjalistycznych

Konkursy i ogłoszenia 27/10/2020 09:00

Dyrektor Białostockiego Parku Naukowo–Technologicznego ogłasza nabór na stanowisko: Inspektora w Dziale Rozwoju - Koordynator wydarzeń startupowych i usług specjalistycznych w ramach projektu pn. „Platforma startowa dla nowych pomysłów – Hub of Talents 2”, nr projektu POPW.01.01.01-20-0001/18 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (POPW).

więcej

Przedmiot zamówienia: Dostawa 6 komputerów przenośnych typu notebook wraz ze stacjami dokującymi na potrzeby Działu Rozwoju BPN-T

Zamówienia publiczne 20/10/2020 13:34

Przedmiot zamówienia: Dostawa 6 komputerów przenośnych typu notebook wraz ze stacjami dokującymi na potrzeby Działu Rozwoju BPN-TNr zamówienia: BPN-T.271.1.092502.2020Data utworzenia: 20.10.2020 r.Kategoria: DostawaTermin składania ofert: 28.10.2020 r. do godz. 10:00.Osoby do kontaktu: Michał Szuszkiewicz, Paweł Gryko, Kamil Kalinowski

więcej