Zapewnienie keynote speakera do wygłoszenia prelekcji w ramach wydarzenia Demo Day #4

Zapewnienie keynote speakera do wygłoszenia prelekcji w ramach wydarzenia Demo Day #4

08/11/2022 10:49 przez Paulina Kot Zamówienia publiczne

Przedmiot zamówienia: Zapewnienie keynote speakera do wygłoszenia prelekcji w ramach wydarzenia Demo Day #4

Nr zamówienia: BPN-T.271.1.102601.2022


Data utworzenia: 08.11.2022 r.


Kategoria: usługi


Termin składania ofert: 16.11.2022 r. do godz. 09:00.


Osoby do kontaktu: Mateusz Ziemblicki, Kamil Kalinowski, Paulina Kot

Status: rozstrzygnięte

Pliki do pobrania

  • BPN-T.271.1.102601.2022 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

  • BPN-T.271.1.102601.2022 - ZAŁĄCZNIK NR 1 (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA)

  • BPN-T.271.1.102601.2022 - ZAŁĄCZNIK NR 2 (PROJEKT UMOWY)

  • BPN-T.271.1.102601.2022 - ZAŁĄCZNIK NR 3 (FORMULARZ OFERTOWY)

  • BPN-T.271.1.102601.2022 - ZAŁĄCZNIK NR 4 (WYKAZ OSÓB)

  • BPN-T.271.1.102601.2022 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY