Zakup usługi przeprowadzenia specjalistycznych szkoleń z zakresu metodologii UX-PM na rzecz przedsiębiorstw z branży IT/ICT w ramach projektu pn.: Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 2

Zakup usługi przeprowadzenia specjalistycznych szkoleń z zakresu metodologii UX-PM na rzecz przedsiębiorstw z branży IT/ICT w ramach projektu pn.: Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 2

04/08/2020 14:46 przez Katarzyna Drzewaszewska Zamówienia publiczne

Przedmiot zamówienia: ,,Zakup usługi przeprowadzenia specjalistycznych szkoleń z zakresu metodologii UX-PM na rzecz przedsiębiorstw z branży IT/ICT w ramach projektu pn.: „Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 2"

Nr zamówienia: BPN-T.271.1.080303.2020

Data utworzenia: 04.08.2020 r.

Kategoria: Usługa

Termin składania ofert: 12.08.2020 r. do godz. 10:00.

Osoby do kontaktu: Małgorzata Bryszkowska, Kamil Kalinowski, Katarzyna Drzewaszewska

Pliki do pobrania

  • BPN-T.271.1.080303.2020 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

  • BPN-T.271.1.080303.2020 - ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY

  • BPN-T.271.1.080303.2020 - ZAŁĄCZNIK NR 2 - WYKAZ

  • BPN-T.271.1.080303.2020 - ZAŁĄCZNIK NR 3 - UMOWA

  • BPN-T.271.1.080303.2020 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY