Zakup usługi przeprowadzenia specjalistycznych szkoleń z zakresu metodologii UX-PM na rzecz przedsiębiorstw z branży IT/ICT w ramach projektu pn.: „Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 2”

Zakup usługi przeprowadzenia specjalistycznych szkoleń z zakresu metodologii UX-PM na rzecz przedsiębiorstw z branży IT/ICT w ramach projektu pn.: „Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 2”

14/01/2020 14:48 przez Katarzyna Drzewaszewska Zamówienia publiczne

Przedmiot zamówienia: „Zakup usługi przeprowadzenia specjalistycznych szkoleń z zakresu metodologii UX-PM na rzecz przedsiębiorstw z branży IT/ICT w ramach projektu pn.: „Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 2”

Nr zamówienia: BPN-T.271.1.011401.2020

Data utworzenia: 14.01.2020 r.

Kategoria: Usługi

Termin składania ofert: 23.01.2020 r., do godz. 10:00

Osoby do kontaktu: Małgorzata Bryszkowska, Kamil Kalinowski, Katarzyna Drzewaszewska

Status: rozstrzygnięte

Pliki do pobrania

  • BPN-T.271.1.011401.2020 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

  • BPN-T.271.1.011401.2020 - ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY

  • BPN-T.271.1.011401.2020 - ZAŁĄCZNIK NR 2 - WYKAZ

  • BPN-T.271.1.011401.2020 - ZAŁĄCZNIK NR 3 - PROJEKT UMOWY

  • BPN-T.271.1.011401.2020 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY