Zakup mikroskopów do Epi-Centrum Nauki w Białymstoku

Zakup mikroskopów do Epi-Centrum Nauki w Białymstoku

14/03/2023 12:04 przez Paulina Kot Zamówienia publiczne

Przedmiot zamówienia: Zakup mikroskopów do Epi-Centrum Nauki w Białymstoku

Nr zamówienia: BPN-T.271.1.40.2023

Data utworzenia: 14.03.2023 r.

Kategoria: Dostawy

Termin składania ofert: 22.03.2023 r. do godz. 10:00.

Osoby do kontaktu: Małgorzata Ignatowicz, Kamil Kalinowski, Paulina Kot

Status: rozstrzygnięte

Pliki do pobrania

  • BPN-T.271.1.40.2023 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

  • BPN-T.271.1.40.2023 - ZAŁĄCZNIK NR 1 (FORMULARZ OFERTOWY)

  • BPN-T.271.1.40.2023 - ZAŁĄCZNIK NR 2 (PROJEKT UMOWY)

  • BPN-T.271.1.40.2023 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY