Zakup i dostawa 1 szt. licencji oprogramowania systemu operacyjnego Microsoft Windows Server 2022 Datacenter CSP 16 Core w polskiej wersji językowej dla instytucji samorządowych lub produkt równoważny

Zakup i dostawa 1 szt. licencji oprogramowania systemu operacyjnego Microsoft Windows Server 2022 Datacenter CSP 16 Core w polskiej wersji językowej dla instytucji samorządowych lub produkt równoważny

16/12/2022 10:13 przez Paulina Kot Zamówienia publiczne

Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa 1 szt. licencji oprogramowania systemu operacyjnego Microsoft Windows Server 2022 Datacenter CSP 16 Core w polskiej wersji językowej dla instytucji samorządowych lub produkt równoważny

Nr zamówienia: BPN-T.271.1.121502.2022

Data utworzenia: 16.12.2022 r.

Kategoria: dostawy

Termin składania ofert: 23.12.2022 r. do godz. 09:00.

Osoby do kontaktu: Paweł Gryko, Kamil Kalinowski, Paulina Kot

Status: rozstrzygnięte

Pliki do pobrania

  • BPN-T.271.1.121502.2022 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

  • BPN-T.271.1.121502.2022 - ZAŁĄCZNIK NR 1 (OPZ)

  • BPN-T.271.1.121502.2022 - ZAŁĄCZNIK NR 2 (WZÓR UMOWY)

  • BPN-T.271.1.121502.2022 - ZAŁĄCZNIK NR 3 (FORMULARZ OFERTOWY)

  • BPN-T.271.1.121502.2022 - WYJAŚNIENIE TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

  • BPN-T.271.1.121502.2022 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY