Zakup 10 laptopów oraz stacji dokujących na potrzeby administracji BPN-T

Zakup 10 laptopów oraz stacji dokujących na potrzeby administracji BPN-T

25/11/2020 12:14 przez Kamil Kalinowski Zamówienia publiczne

Przedmiot zamówienia: Zakup 10 laptopów oraz stacji dokujących na potrzeby administracji BPN-T

Nr zamówienia: BPN-T.271.1.111901.2020

Data utworzenia: 25.11.2020 r.

Kategoria: Dostawa

Termin składania ofert: 07.12.2020 r. do godz. 10:00.

Osoby do kontaktu: Michał Szuszkiewicz, Antoni Korzeniewski, Kamil Kalinowski

Pliki do pobrania

  • BPN-T.271.1.111901.2020 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

  • BPN-T.271.1.111901.2020 - ZAŁĄCZNIK NR 1 (FORMULARZ OFERTOWY)

  • BPN-T.271.1.111901.2020 - ZAŁĄCZNIK NR 2 (PROJEKT UMOWY)

  • BPN-T.271.1.111901.2020 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

  • BPN-T.271.1.111901.2020 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY