Wykonanie aplikacji webowej do zarządzania restauracjami oraz promocjami w określonych lokalach, na rzecz Spółki inkubowanej DOBRE MIEJSCE sp. z o.o., w ramach projektu pn. Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 2

Wykonanie aplikacji webowej do zarządzania restauracjami oraz promocjami w określonych lokalach, na rzecz Spółki inkubowanej DOBRE MIEJSCE sp. z o.o., w ramach projektu pn. Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 2

24/12/2019 08:36 przez Katarzyna Drzewaszewska Zamówienia publiczne

Przedmiot zamówienia: „Wykonanie aplikacji webowej do zarządzania restauracjami oraz promocjami w określonych lokalach, na rzecz Spółki inkubowanej DOBRE MIEJSCE sp. z o.o.,
w ramach projektu pn. Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 2”

Nr zamówienia: BPN-T.271.1.122301.2019

Data utworzenia: 24.12.2019 r.

Kategoria: Usługi

Termin składania ofert: 09.01.2020 r., do godz. 10:00

Osoby do kontaktu: Urszula Kacprowska, Kamil Kalinowski, Katarzyna Drzewaszewska

Status: rozstrzygnięte 

Pliki do pobrania

  • BPN-T.271.1.122301.2019 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

  • BPN-T.271.1.122301.2019 - ZAŁĄCZNIK NR 1

  • BPN-T.271.1.122301.2019 - ZAŁĄCZNIK NR 2

  • BPN-T.271.1.122301.2019 - WYJAŚNIENIA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

  • BPN-T.271.1.122301.2019 - INFORMACJA O WYBORZE OFERTY