Wykonanie aplikacji mobilnej umożliwiającej dopasowanie odpowiedniego profilu poduszki i materaca pod danego użytkownika, na rzecz Spółki inkubowanej EGOSLEEP sp. z o.o., w ramach projektu pn. Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 2

Wykonanie aplikacji mobilnej umożliwiającej dopasowanie odpowiedniego profilu poduszki i materaca pod danego użytkownika, na rzecz Spółki inkubowanej EGOSLEEP sp. z o.o., w ramach projektu pn. Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 2

17/12/2019 09:45 przez Katarzyna Drzewaszewska Zamówienia publiczne

Przedmiot zamówienia: „Wykonanie aplikacji mobilnej umożliwiającej dopasowanie odpowiedniego profilu poduszki i materaca pod danego użytkownika, na rzecz Spółki inkubowanej EGOSLEEP sp. z o.o., w ramach projektu pn. Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 2”

Nr zamówienia: BPN-T.271.1.121601.2019

Data utworzenia: 17.12.2019 r.

Kategoria: Usługi

Termin składania ofert: 30.12.2019 r., do godz. 10:00

Osoby do kontaktu: Urszula Kacprowska, Kamil Kalinowski, Katarzyna Drzewaszewska

Status: rozstrzygnięte

Pliki do pobrania

  • BPN-T.271.1.121601.2019 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

  • BPN-T.271.1.121601.2019 - ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY

  • BPN-T.271.1.121601.2019 - ZAŁĄCZNIK NR 2 - PROJEKT UMOWY

  • BPN-T.271.1.121601.2019 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY