Utrzymanie ruchu elektrycznych i elektronicznych systemów niskoprądowych w BPN-T

Utrzymanie ruchu elektrycznych i elektronicznych systemów niskoprądowych w BPN-T

23/12/2020 12:28 przez Kamil Kalinowski Zamówienia publiczne

Przedmiot zamówienia: Utrzymanie ruchu elektrycznych i elektronicznych systemów niskoprądowych w BPN-T

Nr zamówienia: BPN-T.271.6.2020

Data utworzenia: 23.12.2020 r.

Kategoria: Usługa

Termin składania ofert: 11.01.2021 r. do godz. 10:00.

Osoby do kontaktu: Katarzyna Gutowska-Othman, Kamil Kalinowski, Magdalena Zawadzka

Pliki do pobrania

  • BPN-T.271.6.2020 - OGŁOSZENIE

  • BPN-T.271.6.2020 - SIWZ

  • BPN-T.271.6.2020 - ZAŁĄCZNIK NR 1-4, 6

  • BPN-T.271.6.2020 - ZAŁĄCZNIK NR 5 CZ. I

  • BPN-T.271.6.2020 - ZAŁĄCZNIK NR 5 CZ. II

  • BPN-T.271.6.2020 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

  • BPN-T.271.6.2020 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY