Usługa przeprowadzenia procedury uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na rzecz BPN-T w Białymstoku

Usługa przeprowadzenia procedury uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na rzecz BPN-T w Białymstoku

24/06/2020 12:04 przez Katarzyna Drzewaszewska Zamówienia publiczne

Przedmiot zamówienia: "Usługa przeprowadzenia procedury uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na rzecz BPN-T w Białymstoku"

Nr zamówienia: BPN-T.271.1.061701.2020

Data utworzenia: 24.06.2020 r.

Kategoria: Usługi

Termin składania ofert: 03.07.2020 r. do godz. 10:00.

Osoby do kontaktu: Paweł Kramarz, Kamil Kalinowski, Katarzyna Drzewaszewska

Pliki do pobrania

  • BPN-T.271.1.061701.2020 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

  • BPN-T.271.1.061701.2020 - ZAŁĄCZNIK NR 1

  • BPN-T.271.1.061701.2020 - ZAŁĄCZNIK NR 2

  • BPN-T.271.1.061701.2020 - WYJAŚNIENIE TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

  • BPN-T.271.1.061701.2020 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

  • BPN-T.271.1.061701.2020 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY