Usługa Maintanace dla oprogramowania VMware oraz Dataprotector  posiadanego przez Białostocki Park Naukowo-Technologiczny przez okres 12  miesięcy

Usługa Maintanace dla oprogramowania VMware oraz Dataprotector posiadanego przez Białostocki Park Naukowo-Technologiczny przez okres 12 miesięcy

11/08/2020 13:57 przez Katarzyna Drzewaszewska Zamówienia publiczne

Przedmiot zamówienia: Usługa Maintanace dla oprogramowania VMware oraz Dataprotector posiadanego przez Białostocki Park Naukowo-Technologiczny przez okres 12 miesięcy

Nr zamówienia: BPN-T.271.1.073001.2019

Data utworzenia: 11.08.2020 r.

Kategoria: Usługi

Termin składania ofert: 19.08.2020 r., do godz. 10:00

Osoby do kontaktu: Michał Szuszkiewicz, Kamil Kalinowski, Katarzyna Drzewaszewska


Pliki do pobrania

  • BPN-T.271.1.073001.2020 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

  • BPN-T.271.1.073001.2020 - FORMULARZ OFERTOWY

  • BPN-T.271.1.073001.2020 - WZÓR UMOWY

  • BPN-T.271.1.073001.2020 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY