Usługa kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości obiektu Centrum Popularyzacji Nauki Epi Centrum Nauki

Usługa kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości obiektu Centrum Popularyzacji Nauki Epi Centrum Nauki

05/08/2020 13:45 przez Katarzyna Drzewaszewska Zamówienia publiczne

Przedmiot zamówienia: ,,Usługa kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości obiektu Centrum Popularyzacji Nauki Epi Centrum Nauki"

Nr zamówienia: BPN-T.271.1.080304.2020

Data utworzenia: 05.08.2020 r.

Kategoria: Usługa

Termin składania ofert: 13.08.2020 r. do godz. 10:00.

Osoby do kontaktu: Katarzyna Gutowska-Othman, Kamil Kalinowski, Katarzyna Drzewaszewska

Pliki do pobrania

  • BPN-T.271.1.080304.2020 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

  • BPN-T.271.1.080304.2020 - ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY

  • BPN-T.271.1.080304.2020 - ZAŁĄCZNIK NR 2 - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  • BPN-T.271.1.080304.2020 - ZAŁĄCZNIK NR 3 - UMOWA

  • BPN-T.271.1.080304.2020 - ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

  • BPN-T.271.1.080304.2020 - ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA NR 2

  • BPN-T.271.1.080304.2020 - ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA NR 3

  • BPN-T.271.1.080304.2020 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY