Usługa kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości Epi-Centrum Nauki w okresie od dnia 19.10.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

Usługa kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości Epi-Centrum Nauki w okresie od dnia 19.10.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

28/09/2020 10:17 przez Kamil Kalinowski Zamówienia publiczne

Przedmiot zamówienia: Usługa kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości Epi-Centrum Nauki w okresie od dnia 19.10.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

Nr zamówienia: BPN-T.271.1.092501.2020

Data utworzenia: 28.09.2020 r.

Kategoria: Usługa

Termin składania ofert: 06.10.2020 r. do godz. 10:00.

Osoby do kontaktu: Katarzyna Gutowska-Othman, Kamil Kalinowski

Pliki do pobrania

  • BPN-T.271.1.092501.2020 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

  • BPN-T.271.1.092501.2020 - ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY

  • BPN-T.271.1.092501.2020 - ZAŁĄCZNIK NR 2 - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  • BPN-T.271.1.092501.2020 - ZAŁĄCZNIK NR 3 - UMOWA

  • BPN-T.271.1.092501.2020 - OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

  • BPN-T.271.1.092501.2020 - WYJAŚNIENIE TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

  • BPN-T.271.1.092501.2020 - ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA