Usługa kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości Epi-Centrum Nauki

Usługa kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości Epi-Centrum Nauki

14/12/2020 10:41 przez Kamil Kalinowski Zamówienia publiczne

Przedmiot zamówienia: Usługa kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości Epi-Centrum Nauki

Nr zamówienia: BPN-T.271.5.2020

Data utworzenia: 14.12.2020 r.

Kategoria: Usługa

Termin składania ofert: 22.12.2020 r. do godz. 10:00.

Osoby do kontaktu: Katarzyna Gutowska-Othman, Kamil Kalinowski, Magdalena Zawadzka

Pliki do pobrania

  • BPN-T.271.5.2020 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

  • BPN-T.271.5.2020 - SIWZ

  • BPN-T.271.5.2020 - ZAŁĄCZNIK NR 1

  • BPN-T.271.5.2020 - ZAŁĄCZNIK NR 2-5,7

  • BPN-T.271.5.2020 - ZAŁĄCZNIK NR 6

  • BPN-T.271.5.2020 - WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

  • BPN-T.271.5.2020 - ZAŁĄCZNIK NR 6 (Aktualizacja 17.12.2020)

  • BPN-T.271.5.2020 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

  • BPN-T.271.5.2020 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY