Rozbudowa systemu monitoringu BPN-T – dostawa kamer

Rozbudowa systemu monitoringu BPN-T – dostawa kamer

09/11/2022 10:15 przez Paulina Kot Zamówienia publiczne

Rozbudowa systemu monitoringu BPN-T – dostawa kamer

Przedmiot zamówienia: Rozbudowa systemu monitoringu BPN-T – dostawa kamer

Nr zamówienia: BPN-T.271.1.110201.2022

Data utworzenia: 09.11.2022 r.


Kategoria: dostawy

Termin składania ofert: 17.11.2022 r. do godz. 10:00.

Osoby do kontaktu: Magdalena Zawadzka, Paweł Gryko, Kamil Kalinowski, Paulina Kot

Status: rozstrzygnięte

Pliki do pobrania

  • BPN-T.271.1.110201.2022 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

  • BPN-T.271.1.110201.2022 - ZAŁĄCZNIK NR 1 (FORMULARZ OFERTOWY)

  • BPN-T.271.1.110201.2022 - ZAŁĄCZNIK NR 2 (PROJEKT UMOWY)

  • BPN-T.271.1.110201.2022 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY