Przedmiot zamówienia: Dostawa 6 komputerów przenośnych typu notebook wraz ze stacjami dokującymi na potrzeby Działu Rozwoju BPN-T

Przedmiot zamówienia: Dostawa 6 komputerów przenośnych typu notebook wraz ze stacjami dokującymi na potrzeby Działu Rozwoju BPN-T

20/10/2020 13:34 przez Kamil Kalinowski Zamówienia publiczne

Przedmiot zamówienia: Dostawa 6 komputerów przenośnych typu notebook wraz ze stacjami dokującymi na potrzeby Działu Rozwoju BPN-T

Nr zamówienia: BPN-T.271.1.092502.2020

Data utworzenia: 20.10.2020 r.

Kategoria: Dostawa


Termin składania ofert: 28.10.2020 r. do godz. 10:00.


Osoby do kontaktu: Michał Szuszkiewicz, Paweł Gryko, Kamil Kalinowski

Pliki do pobrania

  • BPN-T.271.1.101902.2020 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

  • BPN-T.271.1.101902.2020 - ZAŁĄCZNIK NR 1 (FORMULARZ OFERTOWY)

  • BPN-T.271.1.101902.2020 - ZAŁĄCZNIK NR 2 (PROJEKT UMOWY)

  • BPN-T.271.1.101902.2020 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

  • BPN-T.271.1.101902.2020 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY