Legalizacja zbiorników z gazem FM-200 w SUG

Legalizacja zbiorników z gazem FM-200 w SUG

17/01/2023 13:27 przez Paulina Kot Zamówienia publiczne

Przedmiot zamówienia: Legalizacja zbiorników z gazem FM-200 w SUG

Nr zamówienia: BPN-T.271.1.7.2023

Data utworzenia: 17.01.2023 r.

Kategoria: usługi

Termin składania ofert: 25.01.2023 r. do godz. 10:00

Osoby do kontaktu: Edyta Gawryluk, Magdalena Zawadzka, Kamil Kalinowski, Paulina Kot

Status: rozstrzygnięte

Pliki do pobrania

  • BPN-T.271.1.7.2023 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

  • BPN-T.271.1.7.2023 - ZAŁĄCZNIK NR 1 (FORMULARZ OFERTOWY)

  • BPN-T.271.1.7.2023 - ZAŁĄCZNIK NR 2 (PROJEKT UMOWY)

  • BPN-T.271.1.7.2023 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY