Konkurs: sprzedaż uniwersalnego centrum do obróbki laserowej 3D z laserem półprzewodnikowym TruLaser TRUMPF

Konkurs: sprzedaż uniwersalnego centrum do obróbki laserowej 3D z laserem półprzewodnikowym TruLaser TRUMPF

10/02/2023 11:49 przez Aleksander Sakowicz Konkursy i ogłoszenia

Dyrektor Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego zaprasza do udziału w Konkursie sprzedaży uniwersalnego centrum do obróbki laserowej 3D z laserem półprzewodnikowym TruLaser TRUMPF.

Przedmiot konkursu: Sprzedaż uniwersalnego centrum do obróbki laserowej 3D z laserem półprzewodnikowym TruLaser TRUMPF.


UWAGA! Termin składania ofert wydłużony do 31 maja 2023 r., do godziny 10:00


Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie i dostarczona osobiście lub przesłana na adres: Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, ul. Żurawia 71, Inkubator Technologiczny pok. 1.29, 15-540 Białystok z dopiskiem: „Konkurs sprzedaży uniwersalnego centrum do obróbki laserowej 3D z laserem półprzewodnikowym TruLaser TRUMPF”.


Szczegółowe informacje na temat Konkursu zawarte są w Regulaminie Konkursu.

STATUS: NIEROZSTRZYGNIĘTY

Pliki do pobrania

  • BPN-T.2501.III.1.2023- Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu

  • BPN-T.2501.III.1.2023 - Wydłużenie terminu składania ofert

  • BPN-T.2501.III.1.2023---Ogłoszenie-o-konkursie.pdf

  • BPN-T.2501.III.1.2023---Regulamin-konkursu.pdf

  • BPN-T.2501.III.1.2023---Załącznik-nr-1-–-Formularz-ofertowy.docx

  • BPN-T.2501.III.1.2023---Załącznik-nr-2-–-Wzór-umowy.pdf

[Grafika nagłówkowa: po lewej stronie na górze zdjęcie przedstawiające centrum do obróbki laserowej 3D z laserem półprzewodnikowym TruLaser TRUMPF, po prawej napis "Konkurs: sprzedaż uniwersalnego centrum do obróbki laserowej 3D z laserem półprzewodnikowym TruLaser TRUMPF". W lewym dolnym rogu logotyp BPN-T, a po prawej informacja tekstowa "Termin składania ofert: do 04.04.2023 r., do godziny 10:00".]