Konkurs na wynajem Systemu Wydruku w BPN-T

Konkurs na wynajem Systemu Wydruku w BPN-T

30/04/2020 13:46 przez Katarzyna Rawska Konkursy i ogłoszenia

Dyrektor BPN-T zaprasza do udziału w konkursie podmioty zainteresowane wynajmem Systemu Wydruku w Białostockim Parku Naukowo–Technologicznym przy ul. Żurawiej 71 w Białymstoku.

Oferty należy składać do dnia 8 maja 2020 r. do godz. 10:00.


Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie i dostarczona osobiście lub przesłana na adres: Białostocki Park Naukowo-Technologiczny 

ul. Żurawia 71 pok 1.29, 15-540 Białystok 

z dopiskiem: "Konkurs na wynajem Systemu Wydruku w Białostockim Parku Naukowo–Technologicznym”.


Szczegółowe informacje o Konkursie zawarte są w Ogłoszeniu o konkursie.

Pliki do pobrania

  • Ogłoszenie o konkursie

  • Załącznik nr 4 - Wzór umowy najmu

  • Załącznik nr 1 - Rzuty z zaznaczoną lokalizacją przedmiotu najmu

  • Załączniku nr 3 - Formularz ofertowy

  • Załącznik nr 2 - Regulamin Porządkowy BPN-T

  • Regulamin BPN-T