Konkurs na wynajem Prototypowni 3D w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym

Konkurs na wynajem Prototypowni 3D w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym

01/06/2020 14:43 przez Katarzyna Rawska Konkursy i ogłoszenia

Dyrektor Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego zaprasza do udziału w Konkursie podmioty zainteresowane wynajmem Prototypowni w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym.

Przedmiot konkursu: najem pomieszczeń wraz ze sprzętem (załącznik nr 1 do Konkursu), znajdujących się na parterze budynku Centrum Technologicznego przy ul. Żurawiej 71A Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego, o łącznej powierzchni 80,16 m2.


Status: nierozstrzygnięto


Uwaga! Termin składania ofert do dnia 30 czerwca 2020 r., do godziny 15:00.


Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie i dostarczona do siedziby Organizatora lub przesłana na adres: Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, ul. Żurawia 71 pok. 1.29, 15-540 Białystok z dopiskiem: „Konkurs na Prototypownię”.


Szczegółowe informacje na temat konkursu zawarte są w Regulaminie Konkursu.

Pliki do pobrania

  • Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu.

  • BPN-T.2501.III.5.2020 Ogłoszenie o konkursie

  • BPN-T.2501.III.5.2020 Regulamin konkursu

  • BPN-T.2501.III.5.2020  zał.1 rzut i sprzęt.pdf

  • BPN-T.2501.III.5.2020 zał.2 reg.porządkowy BPNT

  • BPN-T.2501.III.5.2020 zał.3 Reg.BPNT

  • BPN-T.2501.III.5.2020 zał. 4 formularz ofertowy

  • BPN-T.2501.III.5.2020 zał.5 draft umowy