Konkurs na wynajem lokalu w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym z przeznaczeniem na prowadzenie działalności okołobiznesowej na rzecz przedsiębiorców

Konkurs na wynajem lokalu w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym z przeznaczeniem na prowadzenie działalności okołobiznesowej na rzecz przedsiębiorców

06/10/2020 09:44 przez Katarzyna Rawska Konkursy i ogłoszenia

Dyrektor Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego zaprasza do udziału w Konkursie podmioty zainteresowane wynajmem lokali w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym.

Przedmiot konkursu: lokal biurowy, wyposażony, składający się z dwóch pomieszczeń, o łącznej powierzchni 38,40 m2, znajdujących się na I piętrze budynku Inkubatora Technologicznego przy ul. Żurawiej 71 Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego.


Status: rozstrzygnięto.

Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie i dostarczona do siedziby Organizatora lub przesłana na adres: Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, ul. Żurawia 71 pok. 1.29, 15-540 Białystok z dopiskiem: „Konkurs na wynajem lokalu w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym przeznaczonego na prowadzenie działalności okołobiznesowej na rzecz przedsiębiorców”.
Wpisz treść

Szczegółowe informacje na temat konkursu zawarte są w 

Regulaminie Konkursu.

Pliki do pobrania

  • BPNT.2501.III.9.2020 ogłoszenie o konkursie

  • BPNT.2501.III.9.2020 regulamin konkursu

  • BPNT.2501.III.9.2020 zał.1 rzut

  • BPNT.2501.III.9.2020 zał.2 regulamin BPNT

  • BPNT.2501.III.9.2020 zał.3 reg.porządkowy

  • BPNT.2501.III.9.2020 zał.4 formularz ofertowy

  • BPNT.2501.III.9.2020 zał.5 draft umowy

  • Protokół z wyboru oferty