Konkurs na wynajem lokalu gastronomicznego

Konkurs na wynajem lokalu gastronomicznego

06/03/2023 09:09 przez Barbara Supińska Aktualności Konkursy i ogłoszenia

Dyrektor Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego zaprasza do udziału w Konkursie podmioty zainteresowane wynajmem pomieszczeń przeznaczonych na działalność gastronomiczną, znajdujących się w budynku Inkubatora Technologicznego przy ul. Żurawiej 71 w Białymstoku.

Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu jest wynajem pomieszczeń przeznaczonych na prowadzenie działalności gastronomicznej tj. lokali oznaczonych numerami 0.25-0.35. Przeznaczone są one na bufet o powierzchni ok. 119,88 mkw


W ramach powierzchni wyodrębnione zostały następujące lokale składowe: 

 • bufet z miejscem do konsumpcji, 
 • miejsce do przygotowywania produktów spożywczych, 
 • zaplecze sanitarno-magazynowe. 

Pomieszczenia są wyposażone wyłącznie w podstawowe instalacje wewnętrzne: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, grzewczą, gazową i wentylacyjną. Przedmiot najmu obejmuje również część terenu zewnętrznego, w postaci drewnianego tarasu oraz wyznaczone jedno miejsce postojowe oznaczone znakami pionowymi „Parking BUFET”.


UWAGA - zaproponowana w ofercie kwota czynszu najmu lokalu

nie może być mniejsza niż 6,36 zł netto/mkw. czyli 762,5 zł netto.

   

Potencjał gastronomiczny miejsca

 • W obu budynkach BPN-T pracuje na stałe w sumie ok. 550 osób.
 • W 2022 roku odbyło się tu kilkadziesiąt wydarzeń, szkoleń, konferencji i spotkań, w których udział wzięło ponad 1000 uczestników.
 • Na terenie BPN-T nie ma żadnych automatów vendingowych. Bufet jest jedyną opcją kupienia na miejscu ciepłego posiłku, przekąsek oraz napojów.
 • Białostocki Park Naukowo-Technologiczny znajduje się w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej i sąsiaduje z wieloma firmami produkcyjnymi (m.in. Rosti, Kontri, Masterpress), a także Szpitalem Zakaźnym, Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego oraz Starostwem Powiatowym. Obok znajduje się również duże osiedle mieszkaniowe pozbawione praktycznie punktów gastronomicznych.

Termin składania ofert: 

14 kwietnia 2023 r., do godz. 10:00.

Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie i dostarczona do siedziby Organizatora lub przesłana na adres: Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, ul. Żurawia 71 pok. 1.29, 15-540 Białystok z dopiskiem: „Konkurs na wynajem pomieszczeń w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym przeznaczonych na działalność gastronomiczną”.

Szczegółowe informacje na temat konkursu zawarte są w Regulaminie Konkursu.

Pliki do pobrania

 • BPN-T.2501.III.2.2023 -Ogłoszenie

 • BPN-T.2501.III.2.2023-regulamin-konkursu-na-bufet

 • BPN-T.2501.III.2.2023-zał.-1-rzut

 • BPN-T.2501.III.2.2023-zał.-2-regulamin-porządkowy.pdf

 • BPN-T.2501.III.2.2023-zał.-3-regulamin-BPNT.pdf

 • BPN-T.2501.III.2.2023-zał.-4-FORMULARZ-OFERTOWY

 • BPN-T.2501.III.2.2023-zał.-5-draft-umowy